1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia sandomierz » wyższa szkoła humanistyczno-przyrodnicza w sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

up
down

O uczelni

Zobacz też:

» O uczelni

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA

 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Studium Generale Sandomiriense powstała w 1995 r. Wysoki poziom dydaktyczny naszej Uczelni jest dobrze postrzegany w Kraju. W 2004 r. WSHP zajęła czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu niepaństwowych szkół wyższych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy, w edycji 2005 r. została oceniona jako druga uczelnia niepaństwowa w Polsce. Prawdziwy sukces WSHP odniosła w rankingu na  2006 rok, w którym została uznana jako najlepsza niepubliczna uczelnia licencjacka w Polsce
WSHP ściśle współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Większość kadry naukowo-dydaktycznej stanowią profesorowie i inni wykładowcy z UMCS. Dbałość o wysoki poziom kształcenia ujawniła się w pozytywnych ocenach poszczególnych kierunków studiów przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
Uczelnia oferuje studentom studia licencjackie w trybie dziennym i zaocznym na dziewięciu kierunkach studiów. W ramach każdego z kierunków jest możliwość wyboru kilku specjalności bądź specjalizacji.wo. W lutym 2006 roku Uczelnia uzyskała zgodę MNiSW na uruchomienie nowego kierunku studiów, jakim jest PIELĘGNIARSTWO.

WSHP w różny sposób angażuje się w życie społeczne regionu. Jego przejawem jest:

 • zorganizowanie Poradni Logopedycznej, w której pracownicy Uczelni bezpłatnie diagnozują i prowadzą terapię zaburzeń mowy;
 • utworzenie Uniwersytetu III Wieku dla „nieco starszych studentów”;
 • utworzenie Arboretum - jedynego ogrodu botanicznego w województwie świętokrzyskim posiadającego blisko 700 gatunków roślin.

WSH-P oferuje studentom:

 • pomoc stypendialną;
 • zakwaterowanie w Domu Studenckim „Figaro” zarówno dla studentów studiów dziennych jak i zaocznych;
 • możliwość zdobywania wiedzy praktycznej;
 • możliwość pogłębiania własnych zainteresowań w kołach naukowych działających na każdym z wydziałów;
 • możliwość realizacji własnych pasji tanecznych w zespole Alma Dance

MISJA

Misją Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki Kraju oraz jednoczącej się Europy.

WIZJA

Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów i pracowników:

 • studentom, stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz zdobywanie kwalifikacji zgodnych z potrzebami społecznymi,
 • absolwentom, daje przygotowanie i  wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
 • potencjalnym pracodawcom, zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni, stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu, służy poprzez aktywny udział w rozwoju gospodarczym, regionalnym, i kulturalnym.
» Więcej kryteriów

test