1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łomża » wyższa szkoła agrobiznesu w łomży
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2050.00 pln 2050.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

STUDIA STACJONARNE:

• 6 semestrów - 4780 godzin

• 1100 godzin zajęć praktycznych

• 1200 godzin praktyk zawodowych (w Polsce i zagranicą!)

 

Charakterystyka:

    Studia trwają 6 semestrów. Program studiów obejmuje bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego. Integralną częścią kształcenia są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania (w Polsce i za granicą). Studia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym egzamin praktyczny i obronę pracy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu jest gotowy do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym : szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodkach medycyny pracy, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywnej i hospicyjnej, jednostkach ratownictwa medycznego i sanatoriach. Zdobycie tytułu licencjata pielęgniarstwa stwarza możliwość kontynuowania rozwoju zawodowego i podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia-studiach magisterskich.

 

Program studiów

 

STUDIA POMOSTOWE:

• 3 semestry - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,

• 5 semestrów - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81,

• 4 semestry - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,

• 3 semestry - dla absolwentów dwu i pół-letnich medycznych szkół zawodowych,

• 2 semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych.*

 

Charakterystyka:

Czas kształcenia na studiach I stopnia niestacjonarnych nie może być krótszy niż:

 1. 3 semestry lub 1633 godziny - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później (grupa A).
 2. 5 semestrów lub 3000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81 (grupa B).
 3. 4 semestry lub 2410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych (grupa C).
 4. 3 semestry lub 1984 godzin - dla absolwentów dwu i półletnich medycznych szkół zawodowych.
 5. 2 semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych (grupa E).


LICZBA SEMESTRÓW:

 • grupa A - 3
 • grupa B - 5
 • grupa C - 4
 • grupa D - 3
 • grupa E - 2

 

    Program studiów obejmuje bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego. Integralną częścią kształcenia są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania (w Polsce i za granicą). Studia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym egzamin praktyczny i obronę pracy licencjata pielęgniarstwa. Zdobycie tytułu licencjata pielęgniarstwa stwarza możliwości kontynuowania rozwoju zawodowego i podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia-studiach magisterskich.

 

Program studiów

 

 

Dokumenty:

studia dzienne

• podanie (wewnętrzny druk Uczelni)
do pobrania w punkcie rekrutacyjnym lub TUTAJ

• kserokopia dowodu osobistego

• trzy fotografie (zgodne z wymaganiami jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej (format jpg)

• świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej

• dowód opłaty rekrutacyjnej studia pomostowe

studia pomostowe

• dokumenty jak na studia dzienne, oraz

• zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zawodzie

• świadectwo ukończenia szkoły medycznej lub studium medycznego

• prawo wykonywania zawodu

 

Czesne:

• 360 zł miesięcznie - 12 rat w ciągu roku

• 430 zł miesięcznie - 10 rat w ciągu roku

• 2050 zł semestralnie - 2 raty rocznie

• 3880 zł rocznie - 1 opłata

• 160 zł/miesięcznie**

 

Studia pomostowe finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia

 

 

W roku akademickim 2008/2009 ustalono następujący system opłat (dla studentów I roku pielęgniarstwa niestacjonarnego – studia pomostowe):

·        

·         Osoby mające dochód w wysokości 572 zł i mniej miesięcznie na osobę w rodzinie będą mogły skorzystać ze stypendium socjalnego, które w roku akademickim 2007/2008 wynosiło 200 złotych,

·         Jeżeli Ministerstwo Zdrowia uruchomi dodatkowe środki na studia pomostowe – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży natychmiast uwzględni to w zasadach płatności.

 

Jednocześnie informujemy, że Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży złożyła wniosek o zezwolenie na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim. Oczekujemy na odpowiedź z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co – mamy nadzieję – pozwoli uruchomić studia jeszcze w tym roku akademickim.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test