1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łomża » państwowa wyższa szkoła informatyki i przedsiębiorczości w łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości według poniższych zasad.

1. Kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości tzw. „Nowa Matura”.  

Pozycję kandydata na liście rankingowej stanowić będzie liczba  punktów  uzyskanych z następujących przedmiotów:

- do wyboru: biologia lub chemia na poziomie podstawowym

- język obcy na poziomie podstawowym

Jeżeli kandydat zdawał poziom rozszerzony liczbę punktów mnoży się przez 1,5 z tego przedmiotu.

2. Kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości tzw. „Stara Matura”.

Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów przeliczanych zgodnie ze skalą

 

Skala ocen 2,0 – 5,0  Skala ocen 1,0 – 6,0 
 3,0 -  50  2,0 – 40
 4,0 - 70  3,0 - 65
 5,0 -100  4,0 – 70
   5,0 – 85
   6,0 - 100

 

z ocen uzyskanych na maturze z następujących przedmiotów:

- do wyboru: biologia lub chemia na poziomie podstawowym

- język obcy  (w przypadku braku na maturze języka obcego bierze się pod uwagę język polski)


3. W przypadku, gdy z przedmiotu występuje więcej ocen punktowych (np. część pisemna, ustna, podstawowa lub rozszerzona) bierze się pod uwagę najwyższą punktację.

4. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości oceny z któregoś z wymaganych przedmiotów, kandydat uzyskuje 0 punktów.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test