1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Wiedza o teatrze - NOWOŚĆ

Wydział Nauk Humanistycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Historia wydziału

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Humanistycznych powstał w roku 1918 jako jeden z czterech pierwszych wydziałów uczelni. Początkowo studia na WNH przebiegały w dwu grupach: historycznej i filozoficznej, ale do roku 1922 ukształtował się układ sekcyjny, początkowo z czterema sekcjami: filozoficzną, filologii klasycznej, filologii nowożytnej i historii.

Dla intelektualnego kształtu Wydziału i sposobu postrzegania jego dokonań w innych ośrodkach bardzo ważni są profesorowie będący jego pracownikami, którzy uważani są za twórców polskiej myśli naukowej, m.in. Czesław Zgorzelski, Jan Parandowski, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Tadeusz Brajerski, Juliusz Kleiner, Jan Czekanowski, Marian Plezia, Zygmunt Sułowski, Jerzy Kłoczowski, Irena Sławińska.

W ciągu następnego półwiecza Wydział zreorganizował się i wyłonił szereg sekcji oraz instytucji pozasekcyjnych. Dziś Wydział składa się z 8 Instytutów, kształcących na poziomie licencjackim i magisterskim w zakresie: historii, historii sztuki, filologii polskiej, filologii klasycznej, filologii romańskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej i filologii słowiańskiej. Od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie instytuty Wydziału rozpoczęły 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) i i 2-letnie II stopnia (magisterskie) - zob. więcej w zakładce "Nauka"). Ponadto prowadzone są studia doktoranckie na kierunkach: historia, historia sztuki, filologia angielska, filologia polska, filologia słowiańska, filologia klasyczna, filologia germańska i filologia romańska. Natomiast od roku akademickiego 2007/2008 studia doktoranckie prowadzone są w zakresie: literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii.

Przy Wydziale działa Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla studentów zagranicznych.

WNH utrzymuje już od lat ożywione kontakty z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Najbardziej znaną i praktykowaną co roku formą współpracy są wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich i studentów, zwłaszcza w ramach programu Socrates-Erasmus (od 2007/2008 ERASMUS), do następujących uczelni partnerskich: Belgia (Katholieke Universiteit Leuven, Université Catholique de Louvain-la-Neuve), Czechy (Charles University in Prague), Estonia (Tallinn University), Francja (Université de Paris X, Université de Paris VIII, Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Université René Descartes - Paris V, Université Catholique de l'Ouest, Université d'Orléans, Université Catholique de Lille), Hiszpania (Universidad de Vigo, Universidad de la Rioja), Holandia (Radboud Universiteit Nijmegen), Niemcy (Universität Konstanz, Freie Universität Berlin, Technische Universität Chemnitz), Słowacja (Katolícka univerzita v Ružomberku), Szwajcaria (Université de Fribourg), Węgry (Eötvös Loránd University, Péter Pázmány Catholic University), Włochy (Università degli Studi di Roma „La Sapienza", Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano, Libera Università Maria SS. Assunta). Np. w roku akad. 2006/07 do wymienionych ośrodków wyjechało 36 pracowników i 43 studentów z WNH (z ogólnej liczby 117 studentów z całej Uczelni). Pracownicy WNH - obok już wymienionych uczelni - współpracują również z innymi uniwersytetami i placówkami naukowymi za granicą, wśród których są m.in.: Centre International des Langues et Cultures w Wandei (Francja), The Royal National Institute for the Blind London (Wielka Brytania), Katolicki Uniwersytet w Piliscaba (Węgry), Université de Québec w Montrealu, University of Ottawa (Kanada), University of Edinburgh, Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytet w Tokyo (Japonia). Biorą też udział w Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Akademickiej CEEPUS (razem z uczelniami z Rumunii, Czech, Chorwacji, Austrii, Węgier, Słowacji) oraz w projekcie badawczym „Euroslavia" w ramach programu UE Socrates-Lingua.

Świadectwem dynamicznego rozwoju i wysokich kwalifikacji kadry naukowej Wydziału są certyfikaty jakości kształcenia, przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA) czterem Instytutom WNH: Filologii Polskiej, Filologii Klasycznej, Historii i Historii Sztuki. Ponadto trzy kierunki - filologia polska, filologia (w specjalnościach: f. angielska, f. germańska, f. romańska, f. słowiańska, f. klasyczna) oraz historia sztuki - zostały pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Wszystkie zatem Instytuty WNH poddały się już procedurom oceny kształcenia, czy to przez UKA, czy przez PKA. Należy tu podkreślić, iż aprobujące raporty obu tych gremiów naukowych potwierdzają wysoki poziom pracowników Wydziału zarówno tych samodzielnych, jak i młodych, oraz ich osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

W roku 2006, w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego parametryzacji, Wydział otrzymał pierwszą kategorię, co niewątpliwie świadczy o wysokiej jakości prowadzonych na Wydziale badań oraz innych formach aktywności naukowej.

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. +48 81/ 445 41 45

e-mail: wnh@kul.pl

 

Godziny przyjęć:

 • od poniedziałku do piątku od 10.00-13.00 (w środy nieczynne)

Pracownicy dziekanatu Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Zbigniew Kufel - kierownik (tel. +48 81/ 445 41 45)

mgr Magdalena Pranagal (tel. +48 81/ 445 41 46)

 • studia eksternistyczne: historia, historia sztuki
 • filologia romańska: studia jednolite magisterskie, studia licencjackie
 • dyplomy magisterskie

mgr Anna Radawska (tel. +48 81/ 445 41 64)

 • studia niestacjonarne I stopnia: historia, historia sztuki, filologia angielska
 • studia II stopnia: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia polska

mgr Joanna Wiatr (tel. +48 81/ 445 41 70)

 • programy
 • rezerwacja sal
 • obsługa absolwentów kolegiów nauczycielskich

mgr Gabriela Chachaj (tel. +48 81/ 445 41 70)

 • obsługa studiów doktoranckich: stacjonarnych i niestacjonarnych
 • filologia słowiańska: studia jednolite magisterskie

mgr Urszula Płoszyńska-Przeklas (tel. +48 81/ 445 41 72)

 • historia: studia jednolite magisterskie i licencjackie

mgr Irena Mateńko (tel. +48 81/ 445 41 47)

 • filologia polska: studia jednolite magisterskie i studia I stopnia

mgr Renata Niewczas- Łopatek (tel. +48 81/ 445 41 71)

 • studia jednolite magisterskie: filologia germańska, historia sztuki
 • studia I stopnia: filologia germańska, historia sztuki

mgr Dominika Majchrzak (tel. +48 81/ 445 41 72)

 • studia jednolite magisterskie: filologia angielska, filologia klasyczna
 • studia licencjackie I stopnia: filologia angielska, filologia klasyczna

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test