1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej

Wydział Teologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku i dokumenty

Kierunek:

 

Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej


Typ studiów:

 

Studia Podyplomowe


Tryb studiów:

 

Niestacjonarne, weekendowe


Opłata za semestr:

 

500 zł.

Kandydaci na studia w Instytucie powinni złożyć w dziekanacie Wydziału Teologii następujące dokumenty:

świadectwo maturalne, dyplom magisterski (w razie braku - absolutorium z seminarium z wyliczoną średnią z całości studiów)

podanie do Dziekana o przyjęcie na I rok studiów,

trzy fotografie w stroju duchownym, pismo kierujące od kompetentnej władzy kościelnej,

zaświadczenie o stanie zdrowia,

kwestionariusz kandydata wydrukowany z elektronicznego systemu zgłoszeń dla kandydatów,

potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 20,00 zł, ksero dowodu osobistego (w przypadku obcokrajowców – paszportu). .


Limit przyjęć:

 

20 osób


Liczba semestrów:

 

dwa lata po sześć zjazdów (od rana w środę do południa w piątek).

Sposób organizacji sesji uwzględnia prace księży w parafii. W roku trzecim w indywidualnym trybie uzupełnienie programu studiów i egzamin licencjacki. Księża nie posiadający magisterium mogą je uzupełnić w ciągu pierwszych dwu lat.


Język:

 

polski


Opis studiów:

 

   Informacje ogólne:
Cel studiów:
Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła, ewangelizacja w Kościele współczesnym, mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej, formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe, duchowością głównych ruchów w Kościele.
Specyfiką studiów w Instytucie jest wspólne zamieszkanie w domu formacyjnym oraz obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy.

Sylwetka absolwenta:
Studia są przeznaczone zasadniczo dla księży. Student uzyskuje licencjat teologii. Istnieje możliwość kontynuowania studiów doktoranckich.


Wymagane dokumenty:

 

  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
  2. odpis dyplomu magisterskiego,
  3. cv lub życiorys,
  4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
  6. ksero dowodu osobistego,
  7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test