1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Studia Podyplomowe Duchowości Katolickiej

Wydział Teologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 950.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku i dokumenty

Wydział:


Teologii


Kierunek:


Studia Podyplomowe Duchowości Katolickiej


Typ studiów:


Studia Podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne, weekendowe


Opłata

za semestr:


950,00 zł. czesne + 50,00 zł. opłata wpisowa


Jednostka prowadząca studia:


Instytut Duchowości Katolickiej


Dane teleadresowe jednostki:


Instytut Teologii Duchowości;
Sekretariat Studiów Podyplomowych
Wydział Teologii KUL; Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
Tel./fax (081) 4453849;

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego, Al. Racławickie 14/C-1035, Tel. 445 39 96, Fax. 445 39 97


Godz. otwarcia sekretariatu:


pon. -  pt . 9.00 - 15.00 (przerwa  12.00-13.00)
sob 9.00-12.00


     

Kryteria kwalifikacji:


dyplom studiów magisterskich


Limit przyjęć:


70 osób


Liczba semestrów:


4


Język:


polski


Opis studiów:


Zapraszamy:

kapłanów, osoby konsekrowane, osoby świeckie, szczególnie: formatorów, ojców duchownych, mistrzów (mistrzynie) nowicjatów, spowiedników i kierowników duchowych, członków grup i wspólnot modlitewno-apostolskich, katechetów i wszystkich zainteresowanych duchowością katolicką.


Celem studiów:

jest pogłębienie wiedzy odnośnie do życia duchowego i formacji duchowej. Ukończenie Studiów będzie uwieńczone dyplomem zaświadczającym o przygotowaniu do kompetentnego sprawowania posługi formacyjnej.


Studia posiadają dwie specjalizacje:
- Towarzyszenie duchowe
- Animacja grup modlitewno-apostolskich

Studia trwają:

4 semestry i obejmują 300 godzin zajęć, na które składa się 242 godzin wykładów, 42 godzin warsztatów, 8 godzin konwersatoriów i 8 godzin seminariów.


Zajęcia:

odbywają się w pomieszczeniach KUL w comiesięcznych sesjach (od października do czerwca): w piątek w godzinach 15.00 — 20.00 i w sobotę w godzinach 8.30 — 18.15 (w kwietniu, maju i czerwcu do godz. 20.00). Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Teologii Duchowości KUL, inni wykładowcy KUL oraz zaproszeni specjaliści z różnych uczelni w Polsce.

Program:
studiów będzie obejmował wykłady z przedmiotów, m.in.: rozwój duchowy, norma psychiczna, zjawiska nadzwyczajne, zasady komunikacji interpersonalnej, duchowość kobiety, duchowość mężczyzny, kryzys duchowy, zniewolenia szatańskie, towarzyszenie powołaniu, zasady towarzyszenia duchowego, metody aktywizacji grupowej, rozwiązywanie konfliktów we wspólnocie.

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplomu zaświadczającego o przygotowaniu do kompetentnego sprawowania posługi formacyjnej jest udział w zajęciach Studium, uzyskanie zaliczenia poszczególnych zajęć, zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów, a także złożenie pisemnej pracy dyplomowej. Absolwenci studium, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra teologii, mogą ubiegać się o przyjęcie na II rok studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Duchowości KUL, pod warunkiem złożenia egzaminów uzupełniających z wyznaczonych przedmiotów.


Wymagane dokumenty:


  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL 
  2. odpis dyplomu ,
  3. cv lub życiorys,
  4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
  6. ksero dowodu osobistego,
  7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,
 
 


 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test