1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Studia Surdopedagogiki

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1150.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek:


Podyplomowe Studia Surdopedagogiki


Typ studiów:


Studia Podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne


Opłata

za semestr:


1150 zł.


Jednostka prowadząca studia:


Instytut Pedagogiki


Dane teleadresowe jednostki:


Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 / pok. C-330; 20-950 Lublin;
tel. (0 81) 445-33-30


Godz. otwarcia sekretariatu:


pon. - pt., godz. 9.00-15.00


     

Kryteria kwalifikacji:


dyplom studiów magisterskich. Terminowe złożenie wymaganych dokumentów.


Limit przyjęć:


50


Liczba semestrów:


4


Język:


polski


Opis studiów:


Celem studium jest przygotowanie specjalistów do skutecznego komunikowania się językowego z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studium jest opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętność sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących).

Adresatami studium są nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, duszpasterze, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów wyższych.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i obejmuje: podstawy wychowania i kształcenia niesłyszących i słabo słyszących (165 godzin); metodykę wychowania i kształcenia niesłyszących i słabo słyszących (120 godzin); studium umiejętności komunikowania się z niesłyszącymi i słabo słyszącymi (85 godzin) oraz praktykę językową i nauczycielską.


     

Jednostka obsługująca Studia Podyplomowe:


Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych
i Doskonalenia Zawodowego
Collegium Jana Pawła II pokój C-1035.
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
pon. - pt . 9.00 - 15.00


tel. (0 81) 445-39-96, fax. 445-39-97;

email: rekrutacja.ucsp@kul.lublin.pl , centrumsp@kul.lublin.pl
lub pocztą na podany adres.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test