1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Praca socjalna

Wydział Teologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Dziekanat

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DZIEKANAT WYDZIAŁU TEOLOGII

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

GODZINY PRZYJĘĆ

codziennie w godz. 10.00 - 13.00
oprócz środy i soboty

 

GODZINY PRACY

codziennie w godz. 7.30 - 15.30

 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Teologii

      
 

Kierownik Dziekanatu
dr Marta Lizut

tel./fax. (081) 445-38 45
pokój C-840

     
   

 

dr Małgorzata Kobiałka – samodzielny referent
obsługa sekretarska Dziekana i Prodziekanów


tel./fax. (081) 445-38 37
pokój C-841

     

mgr Katarzyna Kucevic – starszy referent
programy studiów, plany zajęć

tel./fax. (081) 445-38 43
pokój C-841a

     

Danuta Łaszkiewicz-Zalewska – samodzielny referent
sprawy studenckie: teologia kurs A – seminaria duchowne

tel./fax. (081) 445-38 34
pokój C-839

     

mgr Żanna Nowakowska – starszy referent
sprawy studenckie: teologia kurs B (stacjonarne i niestacjonarne)

tel./fax. (081) 445-38 39
pokój C-839

     

Zuzanna Marcinek – specjalista
sprawy studenckie: studia doktoranckie (stacjonarne), przewody doktorskie

tel./fax. (081) 445-38 41
pokój C-841

 

 

   

mgr Monika Popek – starszy referent
sprawy studenckie: muzykologia (stacjonarne)

tel./fax. (081) 445-38 40
pokój C-841a

     

inż. Teresa Śliwińska – specjalista
sprawy studenckie: nauki o rodzinie (stacjonarne i niestacjonarne)

tel./fax. (081) 445-38 33
pokój C-841

O studiach

Studia na Wydziale Teologii

    Ojciec święty Jan Paweł II podczas spotkania z uczestnikami Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej dnia 15 VIII 1991 roku na Jasnej Górze  powiedział, że „piękny słowiański wyraz boho-słowie jest ścisłym odpowiednikiem greckiego theo-logia”. Jednakże „nie wystarczy przetłumaczyć boho-słowie (czyli theo-logia) jako «słowa o Bogu», a w dalszej konsekwencji jako «nauki o Bogu». Podstawowe i pierwotne jest tu słowo samego Boga […]. Jeżeli teologia (boho-słowie) jest słowem o Bogu, nauką o Bogu — to jest to równocześnie słowo i nauka zrodzone ze słowa samego Boga. Nie można nigdy o tym zapominać, wnikając w poszczególne aspekty «naukowości teologii»”.

    Z takiego rozumienia teologii wynika zarówno jej naukowy, jak i formacyjno-duchowy charakter. Trafnie ujął to św. Anzelm z Canterbury w słynnym wyrażeniu, że wiara szuka zrozumienia treści Bożego Objawienia (fides querens intellectum). Jednakże bez łaski wiary nie można zrozumieć odwiecznej prawdy objawionej w Piśmie świętym i przekazywanej przez Kościół.

    Celem studiów teologicznych jest przede wszystkim intelektualne pogłębienie swojej wiary, jak również rzetelne przygotowanie się do pełnienia właściwej sobie posługi w Kościele, czy to jako prezbiter, osoba konsekrowana czy świecka. Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga również lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego.

    Poprzez studia teologiczne na KUL nabywa się gruntownej wiedzy teologiczną z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych i społecznych. W ten sposób nasz absolwent przygotowany jest do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, jak również profilaktyką społeczną.

    Studenci teologii mają możliwość zdobycia w trakcie studiów specjalności nauczycielskiej, co daje uprawnienia do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Dodatkowym atutem jest wymóg dobrego opanowania języka obcego (zwłaszcza angielskiego, a także francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

    Absolwenci jednolitych studiów magisterskich: duchowni, osoby konsekrowane, a także świeccy, mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test