1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Studia - Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Projektów Współfinansowanych ze Środków UE&

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek:


Podyplomowe Studia "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Projektów Współfinansowanych ze Środków UE"


Typ studiów:


Studia Podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne


Opłata

za semestr:


1600 zł. 


Jednostka prowadząca studia:


Instytut Ekonomii


Dane teleadresowe jednostki:


Instytut Ekonomii KUL,

Collegium Jana Pawła II, pokój C-425,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 081 445 34 25,

e-mail: iekonom@kul.lublin.pl


Godz. otwarcia sekretariatu:


pon. - pt . 9.00 - 15.00 (przerwa 12.00-13.00)

sob 9.00-12.00

Kryteria kwalifikacji:


dyplom studiów magisterskich. Terminowe złożenie wymaganych dokumentów


Limit przyjęć:


100


Liczba semestrów:


2


Język:


polski


Opis studiów:


Charakterystyka i cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Adresatem studiów są pracownicy służb finansowo-księgowych, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych oraz zajmujące się doradztwem unijnym.

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych KUL, biegłych rewidentów, praktyków.

Program studiów podyplomowych (200 godz.)

1. Polityka regionalna Polski i Unii Europejskiej

2. Podstawy rachunkowości

3. Analiza finansowa i zarządzanie finansami projektu UE

4. Fundusze strukturalne UE

5. Fundusze na lata 2007-2013

6. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Unii Europejskiej

7. Rachunkowość budżetowa

8. Rachunkowość funduszy EU w jednostkach samorządu terytorialnego

9. Podatkowe aspekty funduszy UE

10. Rachunkowość funduszy UE w jednostkach gospodarczych

11. Zarządzanie projektami

12. Projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego współfinansowane ze środków UE

13. Przygotowanie wniosku, biznes planu, załączników projektu UE

14. Warsztaty pisania projektów (wniosek w generatorze wniosków, biznesplan)

15. Realizacja, monitorowanie i rozliczanie projektów UE

16. Ewaluacja projektów finansowanych z funduszy UE

17. Prawo zamówień publicznych

Kierownik studiów: dr Katarzyna Żuk

katarzynazuk@poczta.onet.pl

Tryb prowadzenia zajęć: weekendowy

Obowiązki uczestników studiów:

- uczestnictwo w zajęciach,

- uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów,

- napisanie pracy (projektu) w ramach warsztatów pisania projektów,

- złożenie egzaminu końcowego (dyplomowego).

Forma ukończenia studiów:

napisanie pracy oraz egzamin dyplomowy.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych.


Wymagane dokumenty:


  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
  2. odpis dyplomu ,
  3. cv lub życiorys,
  4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
  6. ksero dowodu osobistego,
  7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test