1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Studia Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 900.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek:


Podyplomowe Studia Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa


Typ studiów:


Studia Podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne


Opłata

za semestr:


900 zł.


Jednostka prowadząca studia:


Instytut Psychologii Społecznej i Psychologii Religii

 

Zajęcia odbywają się:

Ośrodek Ruchu Światło - Życie

ul. Ks. W. Danielskiego 11

20 - 806 LublinDane teleadresowe jednostki:


Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Al. Racławickie 14/C - 344; 20 – 950 Lublin;
tel. (081) 445 34 44; 445 34 43

zarzycka@kul.lublin.pl


Godz. otwarcia sekretariatu

UCSPiDZ:


pon. - pt., godz. 9.00-15.00

soboty podczas zjazdów 9.00 - 12.00

Kryteria kwalifikacji:


Dyplom studiów licencjackich, dyplom studiów magisterskich. Terminowe złożenie wymaganych dokumentów.


Limit przyjęć:


50


Liczba semestrów:


4


Język:


polski


Opis studiów:


Studium powstało w 1983 roku przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duchowieństwa.

CELE

1. Kształcenie duchowieństwa i osób konsekrowanych w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii w odniesieniu do osób z zaburzeniami osobowości, uzależnionych od alkoholu lub środków farmakologicznych, z trudnościami w zakresie przystosowania, przeżywających konflikty rodzinne oraz kryzysy egzystencjalne.
2. Przygotowanie słuchaczy do udzielania wsparcia oraz lepszego zrozumienia osób poszukujących pomocy w rozwoju swojej osobowości i religijności.

PROGRAM DYDAKTYCZNY

Nauka w Studium trwa 2 lata i obejmuje 528 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych ośrodków naukowo – dydaktycznych.
Uczestnicy przyjeżdżają na czterodniowe zajęcia sześć razy w roku w następujących miesiącach: październik, listopad, grudzień, luty, marzec, maj. Pierwszy rok przeznaczony jest na zajęcia teoretyczne, drugi obejmuje zajęcia praktyczne.
Po pierwszym roku należy odbyć miesięczną praktykę wakacyjną w wyznaczonej placówce poradniano – psychologicznej. Na zakończenie studium należy przygotować pracę dyplomową.
Po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć, zdaniu egzaminów i napisaniu pracy dyplomowej, absolwenci uzyskują Dyplom upoważniający ich do prowadzenia diecezjalnych i zakonnych Poradni Duszpastersko – Psychologicznych, a w ich ramach do pracy poradnianej i terapeutycznej.

UCZESTNICY

W Studium mogą uczestniczyć osoby duchowne oraz konsekrowane.


Wymagane dokumenty:


  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
  2. odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, 
  3. cv lub życiorys,
  4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
  6. ksero dowodu osobistego,
  7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Termin składania dokumentów:


od 07.01.2009 r. do 26.02.2009 r.

Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych
i Doskonalenia Zawodowego
Collegium Jana Pawła II pokój C-1035.
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
Pon. - Pt. 8.00 - 15.00
tel. (0 81) 445-39-96, fax. 445-39-97;

email: rekrutacja.ucsp@kul.lublin.pl , centrumsp@kul.lublin.pl
lub pocztą na podany adres.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test