1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Studia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków

Wydział Nauk Humanistycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1100.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku


Podyplomowe Studia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków


Specjalność:


Muzealnictwo i Ochrona Zabytków


Typ studiów:


studia podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne


Opłata

Za semestr:


1100 zł.


Jednostka prowadząca studia:


Instytut Historii Sztuki – Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków


Dane teleadresowe jednostki:


Instytut Historii Sztuki – Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (0-81) 445-43-37, histszt@kul.lublin.pl


Godz. otwarcia sekretariatu:


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11-14


Absolwenci kierunków artystycznych i humanistycznych, dyplom studiów magisterskich.

Terminowe złożenie wymaganych dokumentów


Limit przyjęć:


40 osób


Liczba semestrów:


4


Język:


Język polski


Opis studiów:


Zasadniczym celem studiów jest praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy w wyspecjalizowanych placówkach, realizujących zadania szeroko pojętej ochrony zabytków i dóbr kultury, instytucjach zajmujących się promocją regionalną, oraz wszelkiego typu muzeach.

Główny akcent położony jest na umiejętność rozpoznania kondycji obiektów zabytkowych, sporządzania wszelkiego typu dokumentacji: inwentaryzacja architektury, cmentarzy, obiektów ruchomych w terenie, prowadzenie pełnej dokumentacji muzealnej i wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej. Absolwent uzyskuje wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą organizacji wystaw czasowych, ekspozycji stałych, dydaktyki muzealnej.

Słuchacze poznają w niezbędnym dla nowocześnie przygotowanego pracownika instytucji ochrony zabytków zakresie, podstawy prawa polskiego i europejskiego, łącznie z pewnymi aspektami prawa o ochronie własności intelektualnej, prawa celnego, rewindykacji itp., i podstawową wiedzę o zarządzaniu.






Jednostka obsługująca Studia Podyplomowe:


Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych
i Doskonalenia Zawodowego
Collegium Jana Pawła II pokój C-1035.
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
Pon. - Pt. 9.00 - 15.00


tel. (0 81) 445-39-96, fax. 445-39-97;
email: rekrutacja.ucsp@kul.lublin.pl , centrumsp@kul.lublin.pl
lub pocztą na podany adres.

Zobacz też:





» Więcej kryteriów

test