1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Zakresu Historii

Wydział Nauk Humanistycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1250.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek:

 

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Zakresu Historii


Typ studiów:

 

Studia Podyplomowe


Tryb studiów:

 

Niestacjonarne, weekendowe


Opłata za semestr:

 

1250 zł.


Jednostka prowadząca studia:

 

Instytut Historii

Katedra Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej


Dane teleadresowe jednostki:

 

Katedra Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej

Collegium Norwidianum,

Al. Racławickie 14/pokój CN - 125

20-950 Lublin

Tel. (081) 445 44 33

Kryteria kwalifikacji:

 

dyplom studiów magisterskich. Terminowe złożenie wymaganych dokumentów


Limit przyjęć:

 

40 osób


Liczba semestrów:

 

3


Język:

 

polski


Opis studiów:

 

   Informacje ogólne:
Celem studiów jest danie studentom wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. W trakcie studiów realizowany jest ukierunkowany problemowo kurs historii Polski i powszechnej, rozszerzony o przedmioty z szeroko pojętej humanistyki. Takie ujęcie pozwala oparcie wiedzy historycznej o rozumienie procesów przyczynowo-skutkowych ludzkich dziejów, nie zaś o pamięciowe ogarnianie faktografii. Osobną grupę zajęć stanowią przedmioty pedagogiczne z dydaktyką nauczania historii, co zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w oświacie ponadpodstawowej. Autorski program i starannie dobrana kadra naukowo-dydaktyczna gwarantują osiągnięcie założonych celów. Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Prawa KUL oraz – jako jedyne studia historyczne w Lublinie – z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje orientację w historii Polski, Europy i świata na rozległym tle humanistycznym, wzbogaconym informacjami z dziedziny wiedzy o państwie i prawie. Otrzymuje również orientację w najnowszych trendach naukowych, politycznych i oświatowych. Wykształcenie takie pozwala na kwalifikowanie naszych absolwentów do klasy specjalistów o najwyższych kwalifikacjach do nauczania historii we wszystkich typach szkół oraz możliwość pracy w placówkach kulturalnych, archiwach, bibliotekach, organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Tworzy z nich cennych specjalistów zdolnych do radzenia sobie w dziennikarstwie i działaniach ze sfery public relations.


Wymagane dokumenty:

 

  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
  2. odpis dyplomu magisterskiego,
  3. cv lub życiorys,
  4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
  6. ksero dowodu osobistego,
  7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test