1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Etyczne

Wydział Filozofii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wydział:

 

Filozofii


Kierunek:

 

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Etyczne


Typ studiów:

 

studia podyplomowe


Tryb studiów:

 

Niestacjonarne


Opłata za semestr:

 

1400,00 zł.


Jednostka prowadząca studia:

 

Wydział Filozofii


Dane teleadresowe jednostki:

 

Wydział Filozofii

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

Tel. 081 445 4251

filozofia@kul.pl


Godz. otwarcia sekretariatu

UCSPiDZ:

 

poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

soboty podczas zjazdów 9.00 - 12.00


Materiały dostępne
w sekretariacie:

 

    ( np. program studiów, ulotki, plan zajęć itp.)


Kryteria kwalifikacji:

 

dyplom studiów magisterskich lub licencjackich, terminowe złożenie wymaganych dokumentów


Limit przyjęć:

 

50


Liczba semestrów:

 

3


Język:

 

polski


Termin składania dokumentów:

 

od 20 grudnia 2008 r. do 26 lutego 2009 r.


Wymagane dokumenty:

 

  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL
  2. odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  3. Cv lub życiorys,
  4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.
  6. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Opis studiów:

 

Studia obejmują problematykę etyki w ujęciu systematycznym, historycznym i kulturowym, z szerokim uwzględnieniem współczesnej etyki stosowanej. Dopełnieniem problematyki etycznej jest wykład historii filozofii ukazujący szerszy filozoficzny kontekst zagadnień etycznych. Studia przygotowują nauczycieli etyki w szkole.

Studia trwają przez trzy semestry w wymiarze 360 godz., w każdym semestrze po 120 godz. Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, 12 dni w każdym semestrze

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test