1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Filologia romańska

Wydział Nauk Humanistycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta IFR KUL odpowiada minimom określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Ponadto katolicki charakter Uczelni warunkuje specyfikę kształcenia poszerzając je o dodatkowe elementy:

 

-    przygotowanie ogólnohumanistyczne: studenci IFR KUL już na pierwszym roku studiów uczęszczają na zajęcia z teorii literatury. W przeciwieństwie do innych IFR w Polsce KUL-owski kurs literatury proponuje w dalszym ciągu rozszerzony program zajęć z literatur dawnych, głównie średniowiecza i renesansu. Studenci IFR KUL korzystają również obowiązkowo z wykładów międzywydziałowych z zakresu: historii filozofii, etyki, katolickiej nauki społecznej, logiki, znajomości Biblii, psychologii i pedagogiki, co pożytecznie rozszerza ich pojęcie o właściwie rozumianym humanizmie i przygotowuje do podejmowania dojrzałych decyzji życiowych;


-    praktyczna znajomość języka: studenci IFR KUL otrzymują solidne przygotowanie językowe. Służą temu nie tylko zajęcia programowe, ale i szereg dodatkowych inicjatyw, takich jak warsztaty czytelnicze i teatralne prowadzone regularnie przez lektorów francuskich. Doliczyć do tego należy liczne kontakty zagraniczne, zwłaszcza w ramach umów międzynarodowych i stypendiów (na uniwersytety w Louvain-la-Neuve – 3 osoby, Paryżu – 6 osób i Bourges – 5 osób, 15 studentów wyjeżdża każdego roku na staż specjalistyczny do Departamentu Wandei, a ponad 20 jako wolontariusze do Centrum Pielgrzymkowego w La Salette). Tak różnorodne i wielostronne kontakty z językiem francuskim pozwalają studentom nie tylko opanować system języka, ale również kulturę krajów frankofońskich;


-   przygotowanie dydaktyczne i do pracy w przedsiębiorstwie: w związku ze zmianami społeczno-ekonomicznymi w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat IFR KUL zdecydował się uatrakcyjnić program studiów, poszerzając go o zajęcia pozwalające absolwentom filologii romańskiej na odnalezienie się na rynku pracy. Obecnie IFR proponuje swoim studentom możliwość wyboru pomiędzy 2 fakultatywnymi specjalizacjami zawodowymi: specjalizacją pedagogiczną oraz specjalizację ekonomiczną przygotowującą do pracy w przedsiębiorstwie (zwłaszcza w polskich firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi oraz filiach francuskich firm pracujących w Polsce).

 

Z obserwacji wynika, że absolwenci IFR KUL są chętnie zatrudniani w przedsiębiorstwach z kapitałem francuskim, biurach podróży, urzędach administracji państwowej oraz jednostkach pedagogicznych od stopnia podstawowego po szkolnictwo wyższe.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test