1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Nauki o działalności charytatywnej - NOWOŚĆ

Wydział Teologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Dziekanat

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DZIEKANAT WYDZIAŁU TEOLOGII

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

GODZINY PRZYJĘĆ

codziennie w godz. 10.00 - 13.00
oprócz środy i soboty

 

GODZINY PRACY

codziennie w godz. 7.30 - 15.30

 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Teologii

      
 

Kierownik Dziekanatu
dr Marta Lizut

tel./fax. (081) 445-38 45
pokój C-840

     
   

 

dr Małgorzata Kobiałka – samodzielny referent
obsługa sekretarska Dziekana i Prodziekanów


tel./fax. (081) 445-38 37
pokój C-841

     

mgr Katarzyna Kucevic – starszy referent
programy studiów, plany zajęć

tel./fax. (081) 445-38 43
pokój C-841a

     

Danuta Łaszkiewicz-Zalewska – samodzielny referent
sprawy studenckie: teologia kurs A – seminaria duchowne

tel./fax. (081) 445-38 34
pokój C-839

     

mgr Żanna Nowakowska – starszy referent
sprawy studenckie: teologia kurs B (stacjonarne i niestacjonarne)

tel./fax. (081) 445-38 39
pokój C-839

     

Zuzanna Marcinek – specjalista
sprawy studenckie: studia doktoranckie (stacjonarne), przewody doktorskie

tel./fax. (081) 445-38 41
pokój C-841

 

 

   

mgr Monika Popek – starszy referent
sprawy studenckie: muzykologia (stacjonarne)

tel./fax. (081) 445-38 40
pokój C-841a

     

inż. Teresa Śliwińska – specjalista
sprawy studenckie: nauki o rodzinie (stacjonarne i niestacjonarne)

tel./fax. (081) 445-38 33
pokój C-841

O studiach

Studia na Wydziale Teologii

    Ojciec święty Jan Paweł II podczas spotkania z uczestnikami Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej dnia 15 VIII 1991 roku na Jasnej Górze  powiedział, że „piękny słowiański wyraz boho-słowie jest ścisłym odpowiednikiem greckiego theo-logia”. Jednakże „nie wystarczy przetłumaczyć boho-słowie (czyli theo-logia) jako «słowa o Bogu», a w dalszej konsekwencji jako «nauki o Bogu». Podstawowe i pierwotne jest tu słowo samego Boga […]. Jeżeli teologia (boho-słowie) jest słowem o Bogu, nauką o Bogu — to jest to równocześnie słowo i nauka zrodzone ze słowa samego Boga. Nie można nigdy o tym zapominać, wnikając w poszczególne aspekty «naukowości teologii»”.

    Z takiego rozumienia teologii wynika zarówno jej naukowy, jak i formacyjno-duchowy charakter. Trafnie ujął to św. Anzelm z Canterbury w słynnym wyrażeniu, że wiara szuka zrozumienia treści Bożego Objawienia (fides querens intellectum). Jednakże bez łaski wiary nie można zrozumieć odwiecznej prawdy objawionej w Piśmie świętym i przekazywanej przez Kościół.

    Celem studiów teologicznych jest przede wszystkim intelektualne pogłębienie swojej wiary, jak również rzetelne przygotowanie się do pełnienia właściwej sobie posługi w Kościele, czy to jako prezbiter, osoba konsekrowana czy świecka. Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga również lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego.

    Poprzez studia teologiczne na KUL nabywa się gruntownej wiedzy teologiczną z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych i społecznych. W ten sposób nasz absolwent przygotowany jest do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, jak również profilaktyką społeczną.

    Studenci teologii mają możliwość zdobycia w trakcie studiów specjalności nauczycielskiej, co daje uprawnienia do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Dodatkowym atutem jest wymóg dobrego opanowania języka obcego (zwłaszcza angielskiego, a także francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

    Absolwenci jednolitych studiów magisterskich: duchowni, osoby konsekrowane, a także świeccy, mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Zobacz też:





» Więcej kryteriów

test