1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Dziedziniec uczelni
Dziedziniec uczelni
Korytarz KUL
up
down

O uczelni

Zobacz też:

» O uczelni
» Historia uczelni
» O studiach

Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Odniesienie do Boga, wpisane w misję uniwersytetu katolickiego, czyni zeń szczególną wspólnotę profesorów i studentów, universitas magistrorum et scholarium, złączonych tą samą miłością mądrości. Łączy ich radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie. Na specyfikę Uczelni składają się następujące czynniki: określony kształt prawny, instytucjonalne powiązanie z Kościołem i jego nauczaniem; naukowe penetrowanie obszarów takich jak: wiara, religia, filozofia, Kościół, etyka, społeczna nauka Kościoła, nauki o rodzinie, najgłębiej i w miarę szeroko rozumiana humanistyka.

 Jesteśmy Uczelnią otwartą, gdyż w jej murach jest także miejsce dla przedstawicieli innych religii a także dopiero poszukujących Boga. Obecność uniwersytetu katolickiego jest niezbędna dla rozwoju myśli chrześcijańskiej, która ze swej istoty pomaga człowiekowi w dopełnieniu jego sensu życia. Dobitnie wyraził to Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu do członków UNESCO na początku swojego pontyfikatu (1980): „Istotne jest, byśmy uświadomili sobie pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat osoby wobec rzeczy, wyższość ducha nad materią. Sprawie człowieka służyć będzie jedynie poznanie zespolone z sumieniem. Ludzie nauki, jeśli mają naprawdę pomóc ludzkości, muszą zachować świadomość transcendencji człowieka wobec świata i Boga wobec człowieka”. Wysoki poziom naukowy Uniwersytetu, który jest dorobkiem wielu pokoleń jego profesorów i studentów, badania na najwyższym poziomie oraz wychowywanie młodych ludzi ku wartościom stanowią priorytety naszej Uczelni.
Relacje między nauką a wiarą, wartości chrześcijańskie i etyka, kształtowanie charakterów i postaw, wyznaczają płaszczyzny działalności KUL. Pamięć o naszym Patronie zobowiązuje nas do tego, abyśmy przeprowadzali nieustanną refleksję nad spuścizną i nauczaniem
Jana Pawła II.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest kościelną szkołą wyższą o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. Został założony decyzją Episkopatu Polski 27 lipca 1918 r., a na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. uzyskał pełnię praw państwowych szkół akademickich (w dzisiejszym rozumieniu: publicznych szkół wyższych). Oznacza to, że nie jesteśmy uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy, bo naszym założycielem nie jest państwo (nie ma ustawy sejmowej o założeniu lub powstaniu KUL), ale mamy takie same prawa jak uczelnie publiczne. Jesteśmy jedynym takim Uniwersytetem w Polsce.

 

Swoją działalność naukowo-dydaktyczną KUL prowadzi w ramach dziewięciu Wydziałów, 24 kierunków studiów oraz dodatkowych specjalizacji i specjalności. Aktualnie niemal 1.200 nauczycieli akademickich kształci 18.672 studentów na studiach licencjackich, uzupełniających i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

W roku akademickim 2007/2008 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zostało wypromowanych 4.548. magistrów i licencjatów, 192. doktorów i 39. doktorów habilitowanych. Ubiegłoroczni Absolwenci i nasi Mistrzowie powiększyli znakomite grono 65.030. magistrów i licencjatów, 3.169. doktorów i 414. doktorów habilitowanych, którzy zostali wypromowani na KUL od początku istnienia Uczelni (stan na 30.XI.2008).

 

Studia na KULu realizowane są w różnych trybach


 tryb studiów studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

studia I stopnia - studia licencjackie (3 lata)
studia II stopnia - studia uzupełniające magisterskie (2 lata)
jednolite studia magisterskie (5 lat)
studia doktoranckie (4 lata)
studia podyplomowe

 

» Więcej kryteriów

test