1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia olecko » wszechnica mazurska w olecku
Wszechnica Mazurska w Olecku

Wszechnica Mazurska w Olecku

up
down

Rekrutacja

Zobacz też:

» Rekrutacja
» Historia Uczelni

 

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W przypadku niektórych kierunków studiów podyplomowych, możliwa jest rozmowa kwalifikacyjna. Uruchomienie określonego kierunku studiów podyplomowych lub kursu jest uzależnione od ilości chętnych. Po złożeniu dokumentów i pozytywnym naborze, przyszły słuchacz jest zawiadomiony telefonicznie, mail-em lub drogą listowną o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz podania - dostępny w Dziekanacie WM. Zapotrzebowanie na druk można złożyć telefonicznie.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów
 • Jedno zdjęcie (podpisane na odwrocie)
 • Kserokopia wpłaty za rekrutację - 80 zł dokonanej w banku lub na poczcie na konto uczelni;

Wszechnica Mazurska
w Olecku
Plac Zamkowy 5
19-400 Olecko
tel. 087 5203133

 

Katedra Filologii

 1. Studia Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Języka Angielskiego
 2. Studia Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Języka Niemieckiego

 

Katedra Administracji i Zarządzania oraz Katedra Pedagogikii

 1. Studia Doradztwo Zawodowe i Kształcenie Ustawiczne
 2. Studia Kształcenie Zintegrowane
 3. Studia Logopedia i Glottodydaktyka
 4. Studia Oligofrenopedagogika
 5. Studia Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej
 6. Studia Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
 7. Studia Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Studia Socjoterapia z resocjalizacją
 9. Studia Terapia Pedagogiczna
 10. Studia Wychowanie Przedszkolne
 11. Studia Zarządzanie Oświatą
 12. Studia Terapia Zajęciowa
 13. Studia Administracja Publiczna
 14. Studia Zarządzanie Kryzysowe
 15. Studia Przedsiębiorczość
 16. Plastyka z historią sztuki
 17. Muzyka z historią sztuki
 18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
» Więcej kryteriów

test