1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia radom » prywatna wyższa szkoła ochrony środowiska w radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

up
down

O Uczelni

Zobacz też:

» O Uczelni

Postępująca degradacja środowiska naturalnego, zatruwanie powietrza, wody, gleby, niszczenie warstwy ozonowej, beztroskie wycinanie lasów to działania, które w przyszłości mogą doprowadzić do samozagłady życia na ziemi. Przynajmniej od połowy lat siedemdziesiątych również nasz kraj znajduje się w stanie kryzysu ekologicznego, który osiągnął już katastrofalne rozmiary. Wynikiem degradacji środowiska przyrodniczego jest pogorszenie się stanu zdrowotności społeczeństwa, wzrost zapadalności na choroby nowotworowe, układu krążenia, oddechowego, wzrost absencji chorobowej, ilości przedwczesnych rent oraz ludzi niepełnosprawnych. Wzrostu ilości zgonów, a 1/3 ludności Polski mieszka na obszarach zagrożenia ekologicznego. Statystyczny Polak żyje o 10 lat krócej niż Europejczyk. Podobnie jak w całym kraju również w regionie radomskim znacznemu pogorszeniu uległ stan środowiska przyrodniczego.

Dostrzegając potrzebę zahamowania postępującej degradacji środowiska oraz jego ochronę i kształtowanie, spółka z o.o. ”Lumen” w roku szkolnym 1990/1991 uruchomiła po uzyskaniu zgody przez MEN i dokonaniu wpisu do ewidencji Kuratora Oświaty w Radomiu Prywatne Policealne Studium Zawodowe Ochrony Środowiska, które w roku szkolnym 1991/1992 uzyskało uprawnienia i udoskonalenia programów nauczania oraz zainteresowano Szkołą wielu pracowników naukowych w tym samodzielnych zajmujących się problematyką ekologiczną i dostrzegających konieczność ratowania zdegradowanego środowiska. Możliwość powstrzymania działalności niszczycielskiej środowiska, jego ochronę i właściwe kształtowanie wszyscy widzieli tylko wtedy jeśli posiadać będziemy odpowiednio wykształconych fachowców w tym również z wyższym wykształceniem.

Właściciele spółki „Lumen” nie byli więc osamotnieni w swoim przeświadczeniu, że edukacja ekologiczna jest koniecznością naszych czasów i w dużej mierze od niej będzie zależało przetrwanie ludzkości. Zdecydowali się na założenie Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 14 lipca 1993 roku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rejestrację przygotowanego przez założycieli uczelni – mgr Zofię Czempińską - Świtalską i mgr. Krzysztofa Ostrowskiego (zm. 2002 r.). Została wpisana do rejestru szkół wyższych jako 32 niepaństwowa uczelnia w Polsce (decyzja MEN: DNS 3-0145/TBM/57/2/93). 

» Więcej kryteriów

test