1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia płock » szkoła wyższa im. pawła włodkowica w płocku
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Pedagogika (Iława)

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - Filia w Iławie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1450.00 pln 1450.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Sylwetka absolwenta
Absolwent zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii i dydaktyki. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz podstaw informatyki.
Prowadzone są także zajęcia z zakresu zarządzania oświatą z elementami prawa szkolnego. Absolwenci zdobywają także kwalifikacje nauczycielskie w pedagogicznych specjalnościach prowadzonych na kierunku a przygotowujących nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz innych specjalności nauczycielskich.
Absolwenci dysponują wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, czy pracy opiekuńcze. Studia na kierunku Pedagogika dają podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego.

Twoja kariera
Absolwenci kierunku Pedagogika zostają przygotowani do pracy m.in.:

  • szkołach,
  • przedszkolach i placówkach oświatowych,
  • w różnych obszarach działań edukacyjnych,
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • animacji kulturalnej,
  • pomocy społecznej,
  • poradniach specjalistycznych,
  • instytucjach edukacji dorosłych i formach kształcenia ustawicznego.

Studia I stopnia (licencjackie) - przykładowe przedmioty

Andragogika
Antropologia kulturowa
Biomedyczne podstawy rozwoju
Diagnostyka pedagogiczna
Edukacja ekologiczna
Edukacja zdrowotna
Etyka zawodowa
Historia wychowania
Media w edukacji
Metody badań pedagogicznych
Metodyka nauczania technik komputerowych
Patologie społeczne
Pedagogika opiekuńcza i metodyka pracy wychowawczo – opiekuńczej
Pedagogika porównawcza i edukacja europejska
Pedagogika pracy
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczna
Pedagogika wczesnoszkolna
Pedeutologia
Podstawy dydaktyki ogólnej
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Psychologia rozwojowa i osobowości
Psychologia społeczna
Ratownictwo przedmedyczne
Socjologia wychowania
Statystyka
Wprowadzeni do pedagogiki specjalnej
Wprowadzenie do pedagogiki
Wprowadzenie do psychologii
Wprowadzenie do socjologii
Współczesne kierunki pedagogiczne
Wybrane zagadnienia z filozofii
Wychowanie estetyczne

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów.

Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
tel. (0 89) 648 70 65
tel/fax (0 89) 648 27 56
e-mail: ilawa@wlodkowic.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test