1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia częstochowa » wyższa szkoła lingwistyczna w częstochowie
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul. Nadrzeczna 7
42-200 Częstochowa
zobacz na mapie

(0-34) 365 58 02
E-mail do uczelni

» O uczelni

Ilość odsłon: 44678

Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe - 385 godzin


Studia podyplomowe adresowane do:


wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 
nauczycieli języka angielskiego 
absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku.


W programie studiów:


Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci.

Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002


Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, Wyższa Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy:
Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku życia realizowany w Lingwistycznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, 
Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i którego pilotaż przeprowadza, 
Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym", 
Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci, 
Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego, 
Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia jednego z powyższych kierunków studiów lub specjalności, a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym (First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A, B lub (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (z wynikiem 173-213 punktów - dawne 500-550 punktów z testu, i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.


Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego).
Warunki przyjęcia: Kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków:
posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie pedagogiki okresu wczesnoszkolnego + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka), 
posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej, 
posiadać dyplom ukończenia innego kierunku studiów poparty kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego (ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka)

Kandydaci ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.
Organizacja studiów:Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty:


Kwestionariusz osobowy - druk uczelni 
Dyplom ukończenia studiów wyższych 
Certyfikat językowy
3 fotografie 
Kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test