1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Pedagogika: specjalność - poradnictwo edukacyjne i zawodowe

Wydział Pedagogiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1800.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O Uczelni

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie kształci się obecnie ok. 20 tysięcy studentów na 31 kierunkach oraz kilkudziesięciu specjalnościach i specjalizacjach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich.


Studia realizowane są na sześciu wydziałach:

* Humanistycznym;
* Filologicznym;
* Pedagogicznym;
* Geograficzno-Biologicznym;
* Matematyczno-Fizyczno-Technicznym;
* Sztuki;


Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym dają możliwość zarówno zdobywania wiedzy jak i rozwijania zainteresowań i pasji. Nasi studenci nie poprzestają na realizowaniu zadań wynikających z planów studiów, lecz chętnie angażują się w działalność kół naukowych. Studenci uzdolnieni muzycznie mogą dołączyć do Chóru Mieszanego Educatus.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym funkcjonują liczne organizacje studenckie oraz Samorząd Studentów, który dbając o wysoki poziom życia akademickiego organizuje szereg imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

Na Uczelni aktywnie działa Biuro Promocji i Karier http://bks.up.krakow.pl/ które organizuje interesujące warsztaty, kursy i szkolenia, zapewnia fachową pomoc doradców zawodowych a także umożliwia naszym studentom i absolwentom znalezienie atrakcyjnych ofert na rynku pracy.

W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny nawiązał współpracę z kilkudziesięcioma uczelniami w różnych krajach europejskich. Nasi studenci mają możliwość realizowania części programu nauczania w szkołach wyższych m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, na Cyprze czy w Grecji. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje różnorodne formy pomocy dla studentów. Posiadamy bardzo dobrą bazę noclegową: nasze domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! Studentom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie zapewniamy atrakcyjne stypendia, a tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej udzielamy pomocy materialnej. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na profesjonalną pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Stwarzamy także możliwość korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej.

Nieocenioną pomoc w pogłębianiu wiedzy stanowią uczelniane biblioteki, które dysponują bogatymi zbiorami polskich i obcojęzycznych książek, czasopism i dokumentów cyfrowych. Znakomicie wyposażone sale multimedialne, pracownie komputerowe i laboratoria zapewniają studentom komfort i optymalne warunki kształcenia.

Uczelnia posiada nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.

 

 

Kontakt

DANE TELEADRESOWE UCZELNI:


Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, POLSKA
Tel. Centrala: (+48 12) 662-6000 , 662-6001
Tel. Informacja: (+48 12) 662-6014
Fax: (+48 12) 637-22-43
www.up.krakow.pl
info@up.krakow.pl

KANCELARIA UCZELNI:

Z dniem 6 kwietnia 2004 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym została uruchomiona centralna kancelaria, do której można kierować wszelką korespondencję, pisma i zapytania. Pełni ona równocześnie rolę dziennika podawczego oraz punktu informacyjnego. Kancelaria mieści się na I piętrze budynku przy ul. Podchorążych 2 obok wejścia głównego.

Telefon: (+48 12) 662-6011, 662-6014

info@up.krakow.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-16:00.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test