1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » krakowska akademia im. a. frycza modrzewskiego
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,
30-705 Kraków
zobacz na mapie

tel. (12) 25 24 400
E-mail do uczelni

» Warunki rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie
» Patron Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 357011

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Architektura
 4. » Architektura wnętrz
 5. » Audyt
 6. » Audyt energetyczny i świadectwa energetyczne
 7. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 9. » Coaching
 10. » Controlling
 11. » Detektywistyka
 12. » Dziennikarstwo
 13. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 14. » Filologia angielska
 15. » Filologia germańska
 16. » Finanse
 17. » Finanse publiczne
 18. » Fizjoterapia
 19. » Gospodarka przestrzenna
 20. » Handel zagraniczny
 21. » Informatyka i ekonometria
 22. » Kosmetologia
 23. » Kulturoznawstwo
 24. » Malarstwo
 25. » Master of Business Administration (MBA)
 26. » Ochrona środowiska
 27. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 28. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 29. » Pedagogika
 30. » Pedagogika specjalna
 31. » Pielęgniarstwo
 32. » Politologia
 33. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 34. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 35. » Prawo
 36. » Przedsiębiorczość
 37. » Psychologia
 38. » Public Relations
 39. » Rachunkowość
 40. » Ratownictwo medyczne
 41. » Socjologia
 42. » Socjoterapia
 43. » Stosunki międzynarodowe
 44. » Sztuki piękne
 45. » Turystyka i rekreacja
 46. » Ubezpieczenia
 47. » Wycena nieruchomości
 48. » Zamówienia publiczne
 49. » Zarządzanie
 50. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 51. » Zarządzanie finansami
 52. » Zarządzanie informacją
 53. » Zarządzanie jakością
 54. » Zarządzanie nieruchomościami
 55. » Zarządzanie oświatą
 56. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 57. » Zarządzanie w turystyce
 58. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie
up
down

Warunki rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie

Aby zostać naszym studentem, na studiach I stopnia należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wnieść wymagane opłaty.

Aby zostać naszym studentem na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) oraz wniesienie opłat.

 Wymagane dokumenty

Aby móc ubiegać się o przyjęcie na studia- skompletuj dokumenty, które będziesz musiał złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji.

 • wypełnione podanie-kwestionariusz poprzez rejestrację elektroniczną lub podanie wypełnione ręcznie
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie wydanym przez OKE lub szkołę w której zdawałeś egzamin dojrzałości. Kserokopie dokumentów  nie mogą być podstawą kwalifikacji
 • 4 zdjęcia (45mm x 35mm) zgodne z wymaganiami jakie obowiązują do dowodów osobistych (lewym profil z w pełni widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy na jasnym tle - pamiętaj to zdjęcie będziesz miał w Indeksie więc zaprezentuj się na nim najlepiej jak możesz)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki na wybranym kierunku w wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (zaświadczenie ważne jest pół roku od daty wystawienia do daty rozpoczęcia roku akademickiego i musi posiadać  pieczątki przychodni  lub prywatnej praktyki oraz lekarza wystawiającego zaświadczenie).Jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku  architektura wnętrz, malarstwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub kosmetologia to  zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów musi wystawić Ci lekarz medycyny pracy, aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi: lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy, uwzględniony zostaje adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie, oznaczona jest data wykonania następnego badania, na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki instytucji wydającej oraz  lekarza medycyny pracy)
 • kserokopia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/paszportu), którą pracownik Działu Rekrutacji będzie mógł potwierdzić za zgodność widząc Twój dokument tożsamości, dlatego nie zapomnij o nim.
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • jeżeli chcesz studiować pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię lub kosmetologię to dodatkowo będzie Ci potrzebne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które wystawi Ci również lekarz medycyny pracy na podstawie aktualnych badań, 
 • dodatkowo jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe dla pielęgniarek dofinansowane z EFS także dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej, prawo wykonywania zawodu (kserokopia, oryginał do wglądu), zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki
 • jeżeli chcesz kontynuować studia na studiach II stopnia, to musisz jeszcze  oprócz wcześniej wymienionego kompletu dokumentów  złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych oraz suplement do dyplomu.

 

Dział Rekrutacji

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
tel. 12 25 24 400; 12 292 62 16
www.ka.edu.pl                   
e-mail rekrutacja@afm.edu.pl                             
gg 1500283

» Więcej kryteriów

test