1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » wyższa szkoła społeczno-ekonomiczna w warszawie
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

Integracja sensoryczna

Studia Podyplomowe

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Integracja sensoryczna

TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

 

Kwalifikacyjne studia WSSE:

 1. Objęte są honorowym Patronatem przez Panią Violet F. Maas Międzynarodowego Nauczyciela Terapii Zajęciowej OTR, Członka Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej FAOTA, pierwszej studentki dr. A.Jean Ayres - twórczyni teorii integracji zmysłowej (Sensory Integration);

 2. Naukowej Radzie Programowej studiów przewodniczy dr nauk medycznych Maria Borkowska, inicjatorka stosowania w Polsce metody integracji zmysłowej;

 1. przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów, absolwentów studiów magisterskich z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, pielęgniarstwa;

 2. absolwenci oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymują także certyfikat potwierdzający, że Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie spełnia wszystkie międzynarodowe standardy w zakresie jakości realizowanego kształcenia;

 3. absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi;

 4. absolwenci otrzymują certyfikat terapeuty integracji sensorycznej;

 5. Ramowy program obejmuje: wybrane zagadnienia z psychologii rozwoju, psychologię kliniczną dziecka, wprowadzenie do neuropsychologii, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - warsztat, wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, funkcjonowanie OUN ze szczególnym uwzględnieniem centrów SI, bazowe systemy sensoryczne i ich wpływ na funcjonowanie człowieka, kliniczna obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń - testy SI, terapia: Tomatisa, Vojty, neurorozwojowe metody, terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - bloki wykładów i ćwiczeń (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja, zespół Downa, zaburzenia rozwoju mowy, upośledzenie umysłowe, kruchość chromosomu X, mózgowe porażenie dziecięce);

   

 6. Seminarium dyplomowe prowadzi zespół specjalistów: rehabilitant - fizjoterapeuta, psycholog kliniczny, psychopedagog oraz dr nauk medycznych;

Uwaga! Ważne!
Studia podyplomowe WSSE realizowane są z udziałem instruktorów rekomedowanych przez Violet Maas .
Poziom akademicki wymaga, aby na studiach podyplomowych wykładowcami byli jedynie instruktorzy z samodzielnym, aktualnym certyfikatem nauczyciela terapii integracji sensorycznej.

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych w ośrodkach terapeutycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16-19.30, sobota, niedziela).

Niezbędnym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z obowiązujących przedmiotów oraz przygotowanie pracy badawczej opartej na obserwacji diagnostyczno-klinicznej, umiejętności zastosowania testów badawczych ich interpretacji oraz zaplanowania pracy terapeutycznej w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne.

 1. koszt studiów - 2.000 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe

 2. do pobrania: formularz zgłoszeniowy na studia 

  do pobrania: formularz zgłoszeniowy na studia 

  program ramowy SI

 


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
02-625 Warszawa, ul. Woronicza 15 lok.100
tel. (022) 847-95-42, tel./fax 847-95-41

cwro@cwro.edu.pl 

 

Kierownik studiów - mgr Irena Sosin terapeuta dziecięco-młodzieżowy, socjoterapeuta, psychoedukator, psychopedagog i terapeuta poznawczo-behawioralny;

tel. kom. 0601-231-353

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test