1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia gdańsk » politechnika gdańska
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku

►To studia o charakterze interdyscyplinarnym, przekazujące nowoczesną wiedzę ekonomiczną i menedżerską z gruntownym przygotowaniem inżynierskim w zakresie inżynierii produkcji, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji, jak również rozwoju produktu.

► W ramach tego kierunku czekają na Ciebie trzy specjalności: zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcji, inżynieria wytwarzania i napraw maszyn oraz inżynieria spajania i montażu.

► Wiadomości praktyczne nabędziesz w licznych pracowniach i laboratoriach. Poznasz tu zarówno klasyczne metody wytwarzania, jak też obrabiarki ze sterowaniem numerycznym, skomputeryzowane centra obróbkowe, nowoczesne metody prototypowania maszyn oraz komputerowo wspomagane projektowania procesów technologicznych.

► Specjalności

► Inżynieria spajania i montażu

► Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn

► Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcji

Jednostka prowadząca studia

Wydział Mechaniczny

Tryb i rodzaj studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Co po studiach?

► Absolwent -łącząc wiedzę inżynierską z wiedzą menedżerską - ma wielkie szanse zostać w firmie liderem zespołów realizujących i doskonalących procesy wytwórcze. Posiada bowiem umiejętność przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego, projektowania i nadzorowania zgodnych z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania przedsiębiorstwem, gospodarowania zasobami materialnymi przedsiębiorstwa, a także stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania przedsiębiorstwem oraz w sferze przygotowania i organizacji produkcji.

► To kierunek doskonale przygotowujący do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

► Kryteria kwalifikacji na studia pierwszego stopnia

język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów podstawowych: matematyka albo fizyka i astronomia

W= P (wynik z matematyki albo fizyki i astronomii) + 0,1*JP + 0,1*JO

W - liczba punktów kandydata w konkursie,

P - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu podstawowego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JP - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JO - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

Mp - liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym,

Mr - liczna punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym.

Liczba punktów do zdobycia w konkursie punktów na studia pierwszego stopnia

► matematyka/fizyka i astronomia - 100 punktów

► język obcy nowożytny - 10 punktów

► język polski - 10 punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w konkursie - 120 punktów

Limit przyjęć

120 osób (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Kontakt

Dziekanat

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

tel.: 0-58/347 16 86

fax: 0-58/347 12 96

e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

www: www.mech.pg.gda.pl

Rekrutacja

tel.: 0-58/348 67 07

e-mail: rekrutacja-mech@pg.gda.pl

Zobacz też:

»
» Więcej kryteriów

test