1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia toruń » uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK Toruń
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
zobacz na mapie

56 611 40 10
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» UMK w liczbach
» Historia UMK

Ilość odsłon: 314112

Japonistyka

Wydział Filologiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JAPONISTYKĘ?
 
Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także historię i język Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JAPONISTYKĘ NA UMK?
Wiedzę zdobywać będziesz pod okiem wybitnej kadry profesorskiej, w tym także wykładowców z Kraju Kwitnącej Wiśni;
Japońskie inwestycje w podtoruńskim Ostaszewie i związana z tym obecność w Toruniu licznych Japończyków stwarzają znakomite warunki do ćwiczenia praktycznej znajomości języka japońskiego na miejscu, jeszcze przed wyjazdem do Japonii.  
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci japonistyki zatrudniani są na przykład:
w firmach, w urzędach administracji centralnej i samorządowej oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw japońskich,
w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych, 
jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
przy inwestycjach polsko – japońskich,
w firmach japońskich wchodzących na polski rynek.
Mogą także po studiach pozostać na uczelni i poświęcić się pracy naukowo-badawczej. Dobra znajomość języka japońskiego przyda się również w podróży do tak egzotycznego i atrakcyjnego kraju, jakim jest Japonia.

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą
 
 
„nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1. Język angielski - część pisemna rozszerzony - p1 = 0,50  
2. Język polski - część pisemna rozszerzony - p2 = 0,50 


Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego, 
p1 - przelicznik dla poziomu z języka angielskiego,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego.

 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą
 
 
„stara matura” egzamin pisemny z dwóch przedmiotów: 1. język angielski i 2. język polski
 
Zakres egzaminu, kryteria oceniania i forma przeprowadzenia egzaminu taka sama jak w przypadku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 
 
Egzamin oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 30 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu. 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1. Język angielski rozszerzony - p1 = 0,50  
2. Język polski rozszerzony - p2 = 0,50 


 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pW1 + pW2,
gdzie:
W1 – liczba punktów z egzaminu z języka angielskiego, 
W2 – liczba punktów z egzaminu z języka polskiego, 
p - przelicznik.

 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 
Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury". 
Kandydat wprowadzając wyniki Matury Międzynarodowej stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:
 MATURA IB NOWA MATURA MATURA IB NOWA MATURA
Poziom SL Poziom 
podstawowy Poziom HL Poziom
rozszerzony
7 100% 7 100%
6 86% 6 85%
5 72% 5 70%
4 58% 4 55%
3 44% 3 40%
2 30% 2 25%
1 0 1 10%

 
W przypadku języków obcych za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.
 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 
Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”. 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI  
- Olimpiady Języka Angielskiego,
- Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - z języka polskiego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test