1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » uniwersytet ekonomiczny w krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
zobacz na mapie

(012) 293 5700 lub (012) 293 5200 fax (012) 293 50 10
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Podwójne Dyplomy
» Wydziały zamiejscowe
» Kontakt

Ilość odsłon: 589548

 1. » Administracja
 2. » Analityk finansowy
 3. » Audyt
 4. » Bankowość
 5. » Coaching
 6. » Controlling
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Ekonomia
 11. » Europeistyka
 12. » Finanse
 13. » Finanse publiczne
 14. » Giełda i rynki finansowe
 15. » Gospodarka przestrzenna
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Hotelarstwo
 18. » Informatyka
 19. » Informatyka i ekonometria
 20. » Inżynieria finansowa
 21. » Inżynieria środowiska
 22. » Komunikacja społeczna i medialna
 23. » Kryminalistyka
 24. » Logistyka
 25. » Marketing
 26. » Master of Business Administration (MBA)
 27. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 28. » Ochrona środowiska
 29. » Podatki i doradztwo podatkowe
 30. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 31. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 32. » Przedsiębiorczość
 33. » Psychologia
 34. » Psychologia zarządzania
 35. » Public Relations
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Towaroznawstwo
 40. » Turystyka i rekreacja
 41. » Turystyka międzynarodowa
 42. » Ubezpieczenia
 43. » Wycena nieruchomości
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie finansami
 46. » Zarządzanie i inżynieria produkcji
 47. » Zarządzanie informacją
 48. » Zarządzanie jakością
 49. » Zarządzanie nieruchomościami
 50. » Zarządzanie sprzedażą
 51. » Zarządzanie w administracji
 52. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 53. » Zarządzanie w sporcie
 54. » Zarządzanie w turystyce
 55. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Studia Podyplomowe

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1800.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zwiedzą niezbędną do efektywnego uczestniczenia w procesie wymiany na rynku nieruchomości oraz umiejętności praktycznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów w pełni wyczerpuje Minimum Programowe dla Studiów Podyplomowych w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2004 r., nr 261, poz. 2603), ogłoszone w komunikacie Ministra infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Dziennik urzędowy Ministra infrastruktury nr 23 z dnia 23 grudnia 2004 r.). Poszczególne bloki tematyczne studiów zostały w stosunku do Minimum rozbudowane. ukończenie studiów podyplomowych, zgodnych z Minimum, jest pierwszym niezbędnym warunkiem ubiegania się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Profil słuchacza:

Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rynku nieruchomości w charakterze pośredników w obrocie. Uczestnikami studiów mogą być osoby zamierzające ubiegać się o licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Studia dwusemestralne, 220 godzin zajęć.

 

Program studiów:

 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
 2. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
 3. Stosunki cywilno-prawne
 4. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami
 5. Gospodarka nieruchomościami
 6. Gospodarka mieszkaniowa. Prawo spółdzielcze
 7. Podstawy ekonomii
 8. Podstawy budownictwa
 9. Gospodarka przestrzenna
 10. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. organizacja zarządzania państwem
 11. Podstawy finansów publicznych
 12. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
 13. Podstawy prawa spółek
 14. Źródła informacji o nieruchomościach. Ewidencja gruntów i budynków
 15. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości z elementami finansów i bankowości
 16. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 17. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
 18. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
 19. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 20. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
 21. Strategie i narzędzia marketingowe w działalności biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 22. Podstawy psychologii
 23. Negocjacje i techniki sprzedaży
 24. Doradztwo na rynku nieruchomości
 25. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 26. Notariusz w obrocie nieruchomościami
 27. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
 28. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
 29. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 30. Rynki nieruchomości i prowadzenie działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 31. Seminarium dyplomowe

Opiekun kierunku:

dr Małgorzata Zięba

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Rekrutacja

Studia Podyplomowe

Kryteria przyjęcia:

 

    * słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

    * O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

    * Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

I etap

 

    * Wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły, rejestracja w bazie "Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK)".

    * Wpłata opłaty rekrutacyjnej (200 zł)

    * W przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

 

II etap – złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Krakowskiej Szkoły Biznesu:

 

    * wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,

    * potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

    * dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,

    * karta zgłoszenia

    * 2 fotografie (format legitymacyjny).

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do Biura Studiów Podyplomowych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Biuro Studiów Podyplomowych, pawilon E, pokój 078, parter (wejście przez pawilon C).

 

Po złożeniu powyższych dokumentów zostaje wysłana pocztą informacja o przyjęciu na studia wraz z dołączonym harmonogramem opłat (harmonogram przesyłany jest do osób, które indywidualnie opłacają studia).

 

Na podstawie otrzymanego harmonogramu opłat należy dokonać wpłat za studia zgodnie z podanymi terminami. Informacje o stanie rozliczeń z Uniwersytetem należy sprawdzać na stronie www.uek.krakow.pl/wd. Hasłem startowym jest numer PESEL. Informacja ta jest dostępna po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Przyjęcie na studia podyplomowe nastąpi po wypełnieniu na stronie internetowej KSB kwestionariusza, rejestracji w bazie ERK, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz złożeniu kompletnych dokumentów.

Zobacz też:

» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Warszawa
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kraków
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wrocław
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Gdańsk
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Bydgoszcz
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Olsztyn
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Łódź
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rzeszów
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Chorzów
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Szczecin
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Piotrków Trybunalski
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Włocławek
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Legnica
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Cieszyn
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zamość
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Słupsk
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Opole
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zielona Góra
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sopot
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Gryfice
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Białystok
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Koszalin
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Radom
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Tarnów
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Dąbrowa Górnicza
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Toruń
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Katowice
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kielce
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Gdynia
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Poznań
» Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Stalowa Wola
» Więcej kryteriów

test