1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biologia - specjalność: Biologia stosowana

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

INFORMACJE O STUDIACH

język wykładowy         polski 

liczba semestrów          6

OPIS STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku biologia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta powinna cechować znajomość języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii.

Założeniem programu studiów kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

W planie studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową. Praktykę tę można odbyć w Stacjach Doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego, znajdujących się w Krakowie i Krynicy, w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych, a także za granicą np. w Szwajcarii, Anglii, Niemczech, USA, Danii, Holandii i Francji.

Rekrutacja

ZASADY KWALIFIKACJI

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, matematyki, chemii, geografii, informatyki.

Kandydaci, którzy zdawali starą maturę

Kandydaci, ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad starej matury, którzy nie zdawali żadnego z w/w przedmiotów, podają liczbę punktów z wybranego spośród w/w przedmiotów w klasyfikacji końcoworocznej.

ADRES JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ NABÓR NA STUDIA

adres    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Al. Mickiewicza 24/28 pok. 027

30-059 Kraków

 

DANE TELEADRESOWE

telefon stacjonarny       012 662 40 63

012 662 41 43 

strona WWW www.erk.ur.krakow.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test