1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » śląski uniwersytet medyczny w katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo

Wydział Opieki Zdrowotnej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Absolwenci studiów na kierunku położnictwo uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa. Posiadają umiejętności: organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej. Potrafią zastosować w praktyce najnowszą wiedzę; współpracować z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; podnosić jakości opieki położniczo-ginekologicznej; wdrażać nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne oraz wyznaczać obszary podejmowania badań. Osoba, która ukończyła studia jest przygotowana do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie – po odrębnym uzyskaniu uprawnień nauczycielskich.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test