1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
zobacz na mapie

tel. 343-68-47, fax. 344-34-21
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 709781

 1. » Administracja
 2. » Archeologia
 3. » Archiwistyka
 4. » Astronomia
 5. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 6. » Bibliotekoznawstwo
 7. » Biologia
 8. » Biotechnologia
 9. » Chemia
 10. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 11. » Dziennikarstwo
 12. » Edukacja techniczno - informatyczna
 13. » Edytorstwo
 14. » Ekologia
 15. » Ekonomia
 16. » Etnologia
 17. » Europeistyka
 18. » Filologia
 19. » Filologia angielska
 20. » Filologia bałkańska
 21. » Filologia czeska
 22. » Filologia francuska
 23. » Filologia germańska
 24. » Filologia hiszpańska
 25. » Filologia klasyczna
 26. » Filologia niderlandzka
 27. » Filologia polska
 28. » Filologia rosyjska
 29. » Filologia słowiańska
 30. » Filologia ukraińska
 31. » Filozofia
 32. » Fizyka
 33. » Fizyka medyczna
 34. » Fizyka techniczna
 35. » Geografia
 36. » Geologia
 37. » Hebraistyka
 38. » Historia
 39. » Historia sztuki
 40. » Iberystyka
 41. » Informatyka
 42. » Komunikacja społeczna i medialna
 43. » Kryminalistyka
 44. » Kulturoznawstwo
 45. » Logopedia
 46. » Matematyka
 47. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 48. » Muzykologia
 49. » Nauczanie początkowe
 50. » Nauka o rodzinie
 51. » Neurologopedia
 52. » Ochrona dóbr kultury
 53. » Ochrona środowiska
 54. » Oligofrenopedagogika
 55. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 56. » Pedagogika
 57. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 58. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 59. » Pedagogika specjalna
 60. » Politologia
 61. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 62. » Prawa człowieka
 63. » Prawo
 64. » Prawo gospodarcze
 65. » Prawo podatkowe
 66. » Prawo pracy
 67. » Przedsiębiorczość
 68. » Psychologia
 69. » Psychologia zarządzania
 70. » Religioznawstwo
 71. » Resocjalizacja
 72. » Socjologia
 73. » Stosunki międzynarodowe
 74. » Szkolny doradca zawodowy
 75. » Tłumacz języka niemieckiego
 76. » Translatoryka
 77. » Turystyka i rekreacja
 78. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 79. » Wiedza o społeczeństwie
 80. » Wiedza o teatrze
 81. » Zamówienia publiczne
 82. » Zarządzanie
 83. » Zarządzanie kryzysowe
 84. » Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 85. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 86. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1700.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Przewidywane opłaty

1 700 zł za semestr

Zasady naboru

wolny zapis

Wymagania, wykształcenie kandydata

wykształcenie wyższe (licencjat, magisterium) wraz z uprawnieniami pedagogicznymi

Uzyskane kwalifikacje

uprawnienia do nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli prowadzących ten przedmiot w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wykaz przedmiotów

· Współczesne systemy polityczne

· Współczesne idee polityczne

· Wstęp do teorii polityki

· System polityczny RP

· Polityka międzynarodowa

· Integracja europejska

· Ochrona praw człowieka

· System władzy lokalnej

· Kultura polityczna

· Komunikacja społeczna

· Propedeutyka wiedzy o prawie

· Polityka gospodarcza

· Polityka ekologiczna

· Społeczeństwo polskie

· Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Charakterystyka Studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia o profilu humanistycznym i posiadają uprawnienia pedagogiczne.

Program Studiów zawiera przedmioty zajmujące się politycznymi i społeczno-ekonomicznymi aspektami organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Treść merytoryczna odpowiada potrzebom nauczycieli prowadzących bądź przygotowujących się do prowadzenia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Uczestnicy zapoznają się z dorobkiem różnych nauk społecznych w zakresie wiedzy teoretycznej, metod badawczych i stanu badań empirycznych, a także doskonalić będą umiejętności praktyczne w ramach warsztatów dydaktycznych.

Studia trwają trzy semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych, w postaci kilkunastu 2-dniowych zjazdów (sobota-niedziela). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Wiedzy o Społeczeństwie.


Kierownik Studiów

dr Leszek Sobkowiak

Czas trwania

3 semestry – 350 godz.


Kontakt:

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3,

tel./fax: (0 71) 326 10 05, tel. ( 0 71) 375 50 59

e-mail: poczta@politologia.uni.wroc.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test