1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
zobacz na mapie

tel. 343-68-47, fax. 344-34-21
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 704946

 1. » Administracja
 2. » Archeologia
 3. » Archiwistyka
 4. » Astronomia
 5. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 6. » Bibliotekoznawstwo
 7. » Biologia
 8. » Biotechnologia
 9. » Chemia
 10. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 11. » Dziennikarstwo
 12. » Edukacja techniczno - informatyczna
 13. » Edytorstwo
 14. » Ekologia
 15. » Ekonomia
 16. » Etnologia
 17. » Europeistyka
 18. » Filologia
 19. » Filologia angielska
 20. » Filologia bałkańska
 21. » Filologia czeska
 22. » Filologia francuska
 23. » Filologia germańska
 24. » Filologia hiszpańska
 25. » Filologia klasyczna
 26. » Filologia niderlandzka
 27. » Filologia polska
 28. » Filologia rosyjska
 29. » Filologia słowiańska
 30. » Filologia ukraińska
 31. » Filozofia
 32. » Fizyka
 33. » Fizyka medyczna
 34. » Fizyka techniczna
 35. » Geografia
 36. » Geologia
 37. » Hebraistyka
 38. » Historia
 39. » Historia sztuki
 40. » Iberystyka
 41. » Informatyka
 42. » Komunikacja społeczna i medialna
 43. » Kryminalistyka
 44. » Kulturoznawstwo
 45. » Logopedia
 46. » Matematyka
 47. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 48. » Muzykologia
 49. » Nauczanie początkowe
 50. » Nauka o rodzinie
 51. » Neurologopedia
 52. » Ochrona dóbr kultury
 53. » Ochrona środowiska
 54. » Oligofrenopedagogika
 55. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 56. » Pedagogika
 57. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 58. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 59. » Pedagogika specjalna
 60. » Politologia
 61. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 62. » Prawa człowieka
 63. » Prawo
 64. » Prawo gospodarcze
 65. » Prawo podatkowe
 66. » Prawo pracy
 67. » Przedsiębiorczość
 68. » Psychologia
 69. » Psychologia zarządzania
 70. » Religioznawstwo
 71. » Resocjalizacja
 72. » Socjologia
 73. » Stosunki międzynarodowe
 74. » Szkolny doradca zawodowy
 75. » Tłumacz języka niemieckiego
 76. » Translatoryka
 77. » Turystyka i rekreacja
 78. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 79. » Wiedza o społeczeństwie
 80. » Wiedza o teatrze
 81. » Zamówienia publiczne
 82. » Zarządzanie
 83. » Zarządzanie kryzysowe
 84. » Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 85. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 86. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filozoficzno - Etyczne

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Przewidywane opłaty
1.500 zł za semestr (w zależności od liczby uczestników koszt może ulec zmianie)
 
 Zasady naboru
wolny zapis - wg kolejności zgłoszeń do około 20 osobowych grup
 
Wymagania, wykształcenie kandydata        
wykształcenie wyższe
 
Uzyskane kwalifikacje
ukończenie studiów uprawnia nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne do nauczania etyki i filozofii w szkołach
 
 
Wykaz przedmiotów                         
·          Wprowadzenie do filozofii 
·          Historia filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej
·          Kultura logiczna 
·          Historia etyki 
·          Etyka 
·          Filozofia współczesna realizowana w trzech blokach tematycznych
·          Antropologia 
·          Filozoficzne i moralne problemy w literaturze 
·          Dydaktyka filozofii 
·          Dydaktyka etyki
·          Wprowadzenie do współczesnej kultury artystycznej i estetyki  
·          Konwersatoria uzupełniające 
 
Charakterystyka Studiów

Studia przygotowują absolwentów szkół wyższych, mających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania etyki i filozofii w szkołach. Program obejmuje problematykę filozoficzną i etyczną prezentowaną zarówno w porządku historycznym jak i systematycznym. W ramach Studiów odbywają się także zajęcia mające na celu prezentację metod filozofowania oraz bardziej wnikliwe zapoznanie się z wybranymi klasycznymi tekstami filozoficznymi. W ramach Studiów podejmujemy także, istotne z punktu widzenia przyszłej praktyki szkolnej uczestników, moralne i filozoficzne problemy współczesności. Program pomyślany jest tak, by absolwent był przygotowany do nauczania filozofii w zakresie wyznaczonym przez minimum programowe. Chociaż program jest zasadniczo dostosowany do potrzeb przyszłych nauczycieli, Studia mogą także spełniać rolę miejsca poszerzenia swej wiedzy filozoficzno etycznej dla każdego zainteresowanego dotychczas nieprofesjonalnie tą problematyką. Kontynuacją i pogłębieniem studiów prowadzonych w ramach Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznego mogą być powołane na wniosek absolwentów tych studiów roczne Studia Filozoficzne. Nauczyciele mogą uzyskać dofinansowanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Czas trwania                                                 
4 semestry – 350 godz.


Kontakt:

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, p. nr 309 ,

tel. (0 71) 375 52 29, (0 71) 375 52 23

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test