1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studenci kierunku realizacji obrazu telewizyjno-filmowego i fotografia, studiów dziennych zawodowych, uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów: 
- Podstawy reżyserii filmowej
- Podstawy sztuki operatorskiej
- Technologia i realizacja obrazu filmowego
- Zajęcia warsztatowe z realizacji obrazu film
- Technika i sprzęt operatorski
- Plastyka obrazu filmowego i fotografii
- Dramaturgia obrazu filmowego
- Fotografika
- Zajęcia warsztatowe z fotografii
- Obrazowanie komputerowe i fotografia cyfrowa
- Technologia i realizacja obrazu Tv
- Zajęcia warsztatowe z realizacji obrazu tv
- Technika telewizyjna
- Techniki specjalne filmu i tv
- Teoria i praktyka animacji filmowej
- Teoria i praktyka reklamy
- Fotochemiczny zapis obrazu
- DĽwiękowe środki wyrazu
- Montaż obrazu i dĄwięku
- Historia sztuki
- Historia filmu
- Historia fotografii
- Problemy dramaturgii i scenariopisarstwa
- Podstawy fizyki dla operatorów
- Wiedza o informacji i komunikowaniu
- Systemy mediów w Europie i na świecie
- Język obcy
- Wychowanie fizyczne
- Przedmiot interdyscyplinarny
- Wykład monograficzny
- Prawo autorskie
- Seminarium dyplomowe
Studenci kierunku realizacji obrazu telewizyjno-filmowego i fotografia, studiów magisterski uzupełniających, uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów: 
- Podstawy reżyserii
- Technologia i realizacja obrazu filmowego
- Zajęcia warsztatowe z realizacji obrazu film
- Fotografika
- Zajęcia warsztatowe z fotografii
- Technologia i realizacja obrazu Tv
- Wiedza o muzyce
- Wybrane zagadnienia z filozofii i estetyki
- Historia i teoria dramatu i teatru
- Teoria filmu
- Analiza filmu
- Etyka mediów
- Organizacja i ekon. prod. Film - TV
- Podstawy pracy dziennikarskiej
- Przedmiot interdyscyplinarny
- Wykład monograficzny
- Seminarium magisterskie

Rekrutacja

 REALIZACJA OBRAZU TELEWIZYJNO-FILMOWEGO I FOTOGRAFIA
EGZAMINY
I ETAP
Przegląd i ocena prac własnych:
II ETAP
Egzamin praktyczny - Reportaż fotograficzny
Egzamin pisemny - Analiza warsztatowa obrazu filmowego

III ETAP
Egzaminy ustne
Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego
Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o sztuce filmowej i fotografii

Prace własne należy złożyć w Zakładzie Realizacji Obrazu 

Zobacz też:

»
» Więcej kryteriów

test