1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Matematyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1850.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1850.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja/specjalnosci

Strona internetowa wydziału: http://www.math.us.edu.pl/ 

 

Oferowane specjalności (studia I stopnia):

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - nauczanie matematyki i zajęć komputerowych
 • teoretyczna

 

Oferowane specjalności (studia II stopnia):

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - III i IV etap edukacyjny
 • teoretyczna
 • biomatematyka
 • matematyka przemysłowa

 

 

Studia matematyczne drugiego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą mu kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne. W szczególności, absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych i testowania prawdziwości hipotez matematycznych;
 • potrafi przedstawiać zaawansowane treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać złożone modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych 
  i praktycznych problemów matematycznych;
 • posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań;

 

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: www.irk.us.edu.pl

 

Zobacz też:

»
» Więcej kryteriów

test