1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UŚ Katowice
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
zobacz na mapie

tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» O uczelni

Ilość odsłon: 234802

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Biotechnologia
 8. » Chemia
 9. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 10. » Dziennikarstwo
 11. » Edukacja techniczno - informatyczna
 12. » Etnologia
 13. » Filologia
 14. » Filologia angielska
 15. » Filologia francuska
 16. » Filologia germańska
 17. » Filologia hiszpańska
 18. » Filologia klasyczna
 19. » Filologia polska
 20. » Filologia romańska
 21. » Filologia rosyjska
 22. » Filologia słowiańska
 23. » Filologia włoska
 24. » Filozofia
 25. » Fizyka
 26. » Fizyka medyczna
 27. » Fizyka techniczna
 28. » Geografia
 29. » Geologia
 30. » Grafika
 31. » Grafika komputerowa
 32. » Historia
 33. » Historia sztuki
 34. » Informatyka
 35. » Inżynieria biomedyczna
 36. » Inżynieria materiałowa
 37. » Komunikacja społeczna i medialna
 38. » Kulturoznawstwo
 39. » Lingwistyka
 40. » Logopedia
 41. » Marketing
 42. » Matematyka
 43. » Mechatronika
 44. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 45. » Muzyka
 46. » Nauka o rodzinie
 47. » Ochrona środowiska
 48. » Oligofrenopedagogika
 49. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 50. » Pedagogika
 51. » Pedagogika pracy
 52. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 53. » Politologia
 54. » Praca socjalna
 55. » Prawo
 56. » Prawo europejskie
 57. » Prawo gospodarcze
 58. » Przedsiębiorczość
 59. » Psychologia
 60. » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego / Operator filmowy
 61. » Reżyseria
 62. » Socjologia
 63. » Sztuki piękne
 64. » Technologia chemiczna
 65. » Technologie internetowe
 66. » Teologia
 67. » Terapia pedagogiczna
 68. » Tłumacz języka angielskiego
 69. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 70. » Wiedza o społeczeństwie
 71. » Zarządzanie
 72. » Zarządzanie nieruchomościami
 73. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 74. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2250.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności przydatnych do pracy w różnych instytucjach finansowych, w tym bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Program studiów pokrywa się z zakresem tematyki egzaminu dla aktuariuszy wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów, Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2054.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków uniwersyteckich, politechnicznych i ekonomicznych, w których programie zawarte są podstawy matematyki wyższej.

wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowana do JM Rektora dostępne na stronie http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Kserokopia dowodu osobistego, zdjęcie.

data rozpoczęcia

październik 2013 r.

miejsce składania dokumentów

Strona internetowa z bieżącymi informacjami:
http://www.math.us.edu.pl/studia/podypl.html
Sekretariat Studiów Podyplomowych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 533,
tel. 32 359 1685 - jest czynny od 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Rekrutację prowadzi Pani mgr Aleksandra Hankus

termin składania dokumentów

czerwiec-wrzesień 2013 r.

opłata

2250 zł przy opłacie w całości
2370 zł przy opłacie w 3 ratach - 3x790 zł

limit przyjęć

40 osób

dodatkowe informacje

Wymiar zajęć

280 godzin (124 godz. w I semestrze, 156 godz. w II semestrze)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test