1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UŚ Katowice
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
zobacz na mapie

tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» O uczelni

Ilość odsłon: 202790

  1. » Administracja
  2. » Administracja samorządowa
  3. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
  4. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
  5. » Bibliotekoznawstwo
  6. » Biologia
  7. » Biotechnologia
  8. » Chemia
  9. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
  10. » Dziennikarstwo
  11. » Edukacja artystyczna
  12. » Edukacja techniczno - informatyczna
  13. » Etnologia
  14. » Filologia
  15. » Filologia angielska
  16. » Filologia francuska
  17. » Filologia germańska
  18. » Filologia hiszpańska
  19. » Filologia klasyczna
  20. » Filologia polska
  21. » Filologia romańska
  22. » Filologia rosyjska
  23. » Filologia słowiańska
  24. » Filologia włoska
  25. » Filozofia
  26. » Fizyka
  27. » Fizyka medyczna
  28. » Fizyka techniczna
  29. » Geografia
  30. » Geologia
  31. » Giełda i rynki finansowe
  32. » Grafika
  33. » Grafika komputerowa
  34. » Historia
  35. » Historia sztuki
  36. » Informatyka
  37. » Inżynieria biomedyczna
  38. » Inżynieria materiałowa
  39. » Komunikacja społeczna i medialna
  40. » Komunikacja w biznesie
  41. » Kulturoznawstwo
  42. » Lingwistyka
  43. » Logopedia
  44. » Marketing
  45. » Matematyka
  46. » Mechatronika
  47. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
  48. » Muzyka
  49. » Nauka o rodzinie
  50. » Ochrona środowiska
  51. » Oligofrenopedagogika
  52. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  53. » Pedagogika
  54. » Pedagogika pracy
  55. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  56. » Politologia
  57. » Praca socjalna
  58. » Prawo
  59. » Prawo europejskie
  60. » Prawo gospodarcze
  61. » Przedsiębiorczość
  62. » Psychologia
  63. » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego / Operator filmowy
  64. » Reżyseria
  65. » Socjologia
  66. » Sztuki piękne
  67. » Technologia chemiczna
  68. » Technologie internetowe
  69. » Teologia
  70. » Terapia pedagogiczna
  71. » Tłumacz języka angielskiego
  72. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
  73. » Wiedza o społeczeństwie
  74. » Zarządzanie
  75. » Zarządzanie nieruchomościami
  76. » Zarządzanie sprzedażą
  77. » Zarządzanie w kulturze
  78. » Zarządzanie w służbie zdrowia
  79. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

  1. » studia licencjackie
  2. » studia inżynierskie
  3. » studia jednolite magisterskie
  4. » studia magisterskie uzupełniające
  5. » studia podyplomowe
  6. » studia doktoranckie

Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2250.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności przydatnych do pracy w różnych instytucjach finansowych, w tym bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Program studiów pokrywa się z zakresem tematyki egzaminu dla aktuariuszy wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów, Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2054.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków uniwersyteckich, politechnicznych i ekonomicznych, w których programie zawarte są podstawy matematyki wyższej.

wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowana do JM Rektora dostępne na stronie http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Kserokopia dowodu osobistego, zdjęcie.

data rozpoczęcia

październik 2013 r.

miejsce składania dokumentów

Strona internetowa z bieżącymi informacjami:
http://www.math.us.edu.pl/studia/podypl.html
Sekretariat Studiów Podyplomowych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 533,
tel. 32 359 1685 - jest czynny od 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Rekrutację prowadzi Pani mgr Aleksandra Hankus

termin składania dokumentów

czerwiec-wrzesień 2013 r.

opłata

2250 zł przy opłacie w całości
2370 zł przy opłacie w 3 ratach - 3x790 zł

limit przyjęć

40 osób

dodatkowe informacje

Wymiar zajęć

280 godzin (124 godz. w I semestrze, 156 godz. w II semestrze)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test