1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 3200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, p.2.36, 2.1
tel.: 032 359 16 78, 032 359 21 49
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl 
strona internetowa: www.wpia.us.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Jan Grabowski
Godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek - piątek 10.00-14.00 p. 2.36, oraz 9.00-15.00 p.2.1
 

Czas trwania: 
2 semestry


Charakterystyka studiów:

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarki administracji państwowej i samorządowej głównie w zakresie prawa: gospodarczego, prawa administracyjnego i nauki administracji prawa pracy i finansów publicznych.
Przedmioty prowadzone w ramach studiów to m.in. wstęp do prawa konstytucyjnego, ustrój administracji lokalnej w Polsce, prawo administracyjne, wstęp do prawoznawstwa, problemy prawne zatrudnienia i polityki socjalnej, finanse publiczne i system podatkowy w Polsce, teoria i praktyka negocjacji, wstęp do prawa cywilnego, postępowanie administracyjne, podstawy prawa handlowego, środki prawne interwencjonizmu państwowego w gospodarce rynkowej, instytucje europejskie, ustrój organów ochrony prawnej, zarządzanie firmą.
Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia.
 

Kryteria kwalifikacji: 
Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich Uczelni (kierunków).


Wymagane dokumenty: 
• podanie o przyjęcie na studia
• odpis dyplomu
• zdjęcie
• zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia
Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta.
 

Data rozpoczęcia: 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz.14.00 
 


 

Opłata: 
1600 zł (za jeden semestr)
 

Zobacz też:

»
» Więcej kryteriów

test