1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » akademia muzyczna im. karola lipińskiego we wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wokalistyka

Wydział Wokalny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe 4300.00 pln
doktoranckie 0.00 pln 0.00 pln
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

 WOKALISTYKA studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

 

Warunki dopuszczenia do studiowania:

-          świadectwo dojrzałości

-          wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

-          konkursowy egzamin wstępny (trzy etapy):

 

I

I etap obejmuje dwuczęściowy egzamin ze śpiewu solowego. Obowiązuje wykonanie kompozycji wokalnych z pamięci z akompaniamentem fortepianu

część I:   utwór kompozytora polskiego

          utwór dowolny

część II: aria (arietta) barokowa lub klasyczna

         pieśń romantyczna

         utwór dowolny

Kandydat może w II części powtórzyć jeden z utworów wykonywanych w części I

II

kształcenie słuchu (egzamin ustny)

III

a) kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów (egzamin ustny)

b) egzamin pisemny z wiedzy kierunkowej

 

Termin egzaminów wstępnych: 22-24 czerwca 2015 r.

 

 

WOKALISTYKA studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

 

Specjalności: pieśniarsko-oratoryjna, wokalno-aktorska

 

Warunki dopuszczenia do studiowania:

-      świadectwo dojrzałości

-        dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub innym równorzędnym

-         konkursowy egzamin wstępny:

·         egzamin ze śpiewu solowego (program w zależności od specjalności)

a) specjalność pieśniarsko-oratoryjna

1. dowolna aria barokowa, oratoryjna lub kantatowa

2. dowolna aria klasyczna, oratoryjna lub koncertowa

3. pieśń kompozytora polskiego

4. dowolna pieśń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) specjalność wokalno-aktorska

1. aria operowa kompozytora XVII lub XVIII wieku

2. aria operowa kompozytora XIX lub XX wieku

3. aria kompozytora polskiego

4. pieśń dowolna

·         rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

 

Termin egzaminów wstępnych: 25 czerwca 2015 r.

 

 

WOKALISTYKA studia niestacjonarne I stopnia (3-letnie) ENGLISH DIVISION

 

Warunki dopuszczenia do studiowania:

-      świadectwo dojrzałości

-      certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się w dokumencie pn. Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego  stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (załącznik nr 4) dostępnym
na stronie internetowej Akademii.

-     wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia – rozszerzona wiedza ogólno-muzyczna

-     konkursowy egzamin wstępny (trzy etapy):

 

I

I etap obejmuje dwuczęściowy egzamin ze śpiewu solowego. Obowiązuje wykonanie kompozycji wokalnych z pamięci z akompaniamentem fortepianu

część I:   utwór kompozytora polskiego

          utwór dowolny

część II: aria (arietta) barokowa lub klasyczna

         pieśń romantyczna

         utwór dowolny

Kandydat może w II części powtórzyć jeden z utworów wykonywanych w części I

II

kształcenie słuchu (egzamin ustny)

III

- kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów (egzamin ustny)

- egzamin pisemny z wiedzy kierunkowej

 

Egzamin wstępny będzie odbywał się w języku angielskim.

 

 

 

Termin egzaminów wstępnych: 7-8 września 2015 r.

 

 

WOKALISTYKA studia stacjonarne III stopnia (3-letnie)

 

O przyjęcie na studia w dyscyplinie artystycznej wokalistyka ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł magistra lub inny równorzędny.

 

 

Warunki dopuszczenia do studiowania:

-      dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub równoważny

-      udokumentowany dorobek artystyczny i ewentualnie pedagogiczny

-      konkursowy egzamin wstępny (dwa etapy):

I etap

·         egzamin ze śpiewu solowego:

 

-          utwór dowolny

-          dwie arie

-          dwie pieśni

(w tym jeden utwór z drugiej połowy XX wieku)

II etap

·         język obcy (egzamin ustny)

·         kolokwium ogólnohumanistyczne wraz z oceną dorobku artystycznego kandydata

 

Termin egzaminów wstępnych: 29 czerwca 2015 r.

 

 

WOKALISTYKA studia niestacjonarne III stopnia (3-letnie)

 

O przyjęcie na studia w dyscyplinie artystycznej wokalistyka ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł magistra lub inny równorzędny.

 

Warunki dopuszczenia do studiowania:

-      dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub równoważny

-      udokumentowany dorobek artystyczny i ewentualnie pedagogiczny

-            konkursowy egzamin wstępny (dwa etapy):

 

I etap

·         egzamin ze śpiewu solowego:

-          utwór dowolny

-          dwie arie

-          dwie pieśni

(w tym jeden utwór z drugiej połowy XX wieku)

II etap

·         język obcy (egzamin ustny)

·         kolokwium ogólnohumanistyczne wraz z oceną dorobku artystycznego kandydata

 

 

 

 

 

Termin egzaminów wstępnych: 14 września 2015 r.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test