1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » politechnika wrocławska
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław
zobacz na mapie

(071) 320 26 00, rekrutacja: (071) 320 27 78
E-mail do uczelni

» Misja Uczelni
» Historia Uczelni
» Jakość kształcenia
» Kontakt

Ilość odsłon: 336496

Studia podyplomowe - Inżynieria Biomedyczna

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Inżynieria Biomedyczna

 

Organizatorzy:
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wydział Mechaniczny

Cel studiów:
Wiedza przekazana słuchaczom w trakcie trwania studiów pozwoli na rozszerzenie możliwości inżynierów do twórczego kreowania rozwiązań technicznych w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej oraz nowoczesnych technik projektowania, symulacji numerycznych i metod eksperymentalnych. Jednym z celów proponowanych studiów jest nauczenie słuchaczy syntezy wiedzy z obszaru nauk technicznych z wiedzą z zakresu biologii i medycyny, oraz pokazanie zależności pomiędzy naukami przyrodniczymi i ścisłymi, które można wykorzystać w praktyce zawodowej.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów według ustalonego zarządzenia MNiSW. Ukończenie studiów może być przydatne w ubieganiu się o uprawnienia zawodowe inżyniera medycznego. Osoby zainteresowane otrzymają również punkty edukacyjne.

Adresaci:
Studia adresowane są dla absolwentów szkół wyższych technicznych, medycznych lub pedagogicznych, chcących poszerzyć swoja wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej. Program studiów zawiera treści niezbędne zarówno dla inżynierów konstruktorów planujących w przyszłości udział w projektach nad opracowaniem technicznych środków wspomagających lub zastępujących części ciała, narządy człowieka, czy też wspomagających proces rehabilitacji, a także dla lekarzy, kinezyterapeutów i pracowników zaplecza technicznego medycyny pragnących uzupełnić swoją wiedzę o biomechaniczny, inżynierski sposób spojrzenia na procesy biologiczne oraz najnowsze techniki implantacyjne i operacyjne.

Kierownik studiów:
dr inż. Jarosław Filipiak

Czas trwania:
Zajęcia trwają 2 semestry (320 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Wymagania:
Wyższe wykształcenie techniczne lub medyczne.

 

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Miejsce:
Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych i laboratoriach komputerowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Limit miejsc: min. 20 max. 30 osób

Warunki rekrutacji:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Cena: 4 000 zł
Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.

  Potrzebne dokumenty:
1. Odpis dyplomu
2. Kopia dowodu osobistego
3. Wypełniony formularz zgłoszenia
4. 3 zdjęcia
5. Skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia)

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej
ul. Karola Szymanowskiego 7
50-609 Wrocław
tel. (0-71) 348 42 30
fax: (0-71) 348 42 39

e-mail:  cku@pwr.wroc.pl    

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test