1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » politechnika wrocławska
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław
zobacz na mapie

(071) 320 26 00, rekrutacja: (071) 320 27 78
E-mail do uczelni

» Misja Uczelni
» Historia Uczelni
» Jakość kształcenia
» Kontakt

Ilość odsłon: 336675

Inżynieria Biomedyczna

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Inżynieria Biomedyczna (także studia w języku angielskim)

  Współczesna inżynieria biomedyczna intensywnie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z wielu dziedzin wiedzy. Wszystko to sprawia, że najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w medycynie charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego wymagającego umiejętnego wykorzystywania wiedzy z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki oraz biologii.

  Kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym został powołany decyzją Senatu PWr. w 2007r.

  Program studiów w ramach kierunku umożliwia studentowi poznanie zasad projektowania i badań nowoczesnych implantów, sztucznych narządów, manipulatorów i robotów medycznych współpracujących z systemami nawigacji a także wzbogacenie wiedzy o biomateriałach.

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani zarówno do rozwiązywania zadań inżynierskich towarzyszących projektowaniu nowych i eksploatacji istniejących środków technicznych w medycynie, jak i rozwiązywaniu złożonych problemów badawczych, co zapewnia dobre przygotowanie dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą naukowo-badawczą w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Program studiów zawiera blok kursów umożliwiających doskonalenie umiejętności konstruowania, planowania i realizacji badań eksperymentalnych, zastosowania nowoczesnych systemów komputerowych do modelowania i symulacji procesów biologicznych.

  Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna przygotowany będzie do podjęcia pracy zarówno w zakresie inżynierskim jak i naukowym.

Rekrutacja

Studia II stopnia

Na studia II stopnia kwalifikuje się kandydatów na podstawie oceny na dyplomie ukończenia poprzednich studiów.

Dodatkowe kryteria, które mogą być podstawą kwalifikacji określone przez Radę Wydziału:

Wydział Mechaniczny
1. Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II- stopnia na Wydziale Mechanicznym jest iloczynem oceny z dyplomu studiów I-stopnia i współczynnika wagi przypisanego kandydatowi (wg Tabeli 1 ).
2. Współczynnik wagi przypisany kandydatowi zależy od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I-stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który następuje rekrutacja (wartości współczynników wagi zamieszczono w Tabeli 1),
3. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.

4. Kandydaci z niezerowym współczynnikiem rekrutacyjnym, otrzymują ew. listę kursów wyrównawczych, które powinni zrealizować dodatkowo w czasie studiów II-stopnia aby uzyskać dyplom ich ukończenia.

Oznaczenia do Tabeli 1:
MiBM – Mechanika i Budowa Maszyn
TRN – Transport
MTR – Mechatronika
AiR – Automatyka i Robotyka
ZiIP – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
IB – Inżynieria Biomedyczna

 Ukończone studia I stopnia na kierunku *

MiBM

TRN

MTR

AiR

ZiIP

IB

Analityka medyczna

0

0

0

0

0

0,2

Architektura i urbanistyka

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Architektura krajobrazu

0

0

0,1

0,1

0,1

0

Architektura wnętrz

0

0

0

0

0

0,2

Astronomia

0,6

0,4

0,4

0,4

0,1

0

Automatyka i robotyka

1

1

0,8

1

0,5

0,7

Bezpieczeństwo narodowe

0

0,1

0

0

0,1

0

Bezpieczeństwo wewnętrzne

0

0,1

0

0

0

0

Biologia

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0,5

Biotechnologia

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0,5

Budownictwo

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

0,4

Chemia

0,4

0,2

0,2

0,2

0

0,5

Dietetyka

0

0

0

0

0

0,3

Edukacja techniczno-informatyczna

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Ekonomia

0,1

0,2

0

0

0,5

0

Elektronika i telekomunikacja

0,5

0,5

0,6

0,6

0,2

0,6

Elektrotechnika

0,5

0,5

0,7

0,7

0,3

0,6

Energetyka

1

1

0,6

0,6

0,5

0,4

Farmacja

0

0

0

0

0

0,2

Finanse i rachunkowość

0

0

0

0

0,3

0

Fizjoterapia

0

0

0

0

0

0,4

Fizyka

0,6

0,6

0,3

0,3

0,1

0,4

Fizyka techniczna

0,8

0,8

0,4

0,4

0,2

0,5

Geodezja i kartografia

0,4

0,4

0,2

0,2

0,1

0

Geologia

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0

Gospodarka przestrzenna

0

0

0,1

0,1

0,2

0

Górnictwo i geologia

1

1

0,3

0,3

0,3

0,3

Informatyka

0,7

0,7

0,2

0,2

0,3

0,4

Informatyka i ekonometria

0,4

0,4

0,1

0,1

0,4

0,1

Inżynieria bezpieczeństwa

0,5

0,6

0,3

0,3

0,4

0,4

Inżynieria biomedyczna

0,8

0,8

0,7

0,7

0,5

1

Inżynieria chemiczna i procesowa

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

Inżynieria materiałowa

1

0,8

0,4

0,4

0,4

0,6

Inżynieria środowiska

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

Kierunek lekarski

0

0

0

0

0

0,6

Kierunek lekarsko-dentystyczny

0

0

0

0

0

0,6

Kosmetologia

0

0

0

0

0

0,1

Leśnictwo

0,2

0

0,1

0,1

0

0

Logistyka

0,6

1

0,1

0,1

0,5

0,3

Lotnictwo i kosmonautyka

1

1

0,7

0,7

0,5

0,4

Matematyka

0,6

0,6

0,3

0,3

0

0,4

Mechanika i budowa maszyn

1

1

0,7

0,7

0,6

0,6

Mechatronika

1

1

1

0,8

0,6

0,7

Metalurgia

1

0,7

0,7

0,7

0,5

0,6

Nawigacja

0,8

1

0,5

0,5

0,3

0,2

Oceanografia

0,2

0,2

0

0

0

0

Oceanotechnika

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

0

Ochrona środowiska

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Papiernictwo i poligrafia

0,8

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

Pedagogika

0

0

0

0

0

0,1

Pedagogika specjalna

0

0

0

0

0

0,1

Pielęgniarstwo

0

0

0

0

0

0,4

Położnictwo

0

0

0

0

0

0,3

Psychologia

0

0

0

0

0

0,2

Ratownictwo medyczne

0

0

0

0

0

0,4

Socjologia

0

0

0

0

0

0,3

Sport

0

0

0

0

0

0,4

Technika rolnicza i leśna

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

0

Techniki dentystyczne

0,2

0,2

0

0

0

0,2

Technologia chemiczna

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

Technologia drewna

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

Technologia żywności i żywienie człowieka

0,2

0,2

0

0

0,1

0,2

Towaroznawstwo

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

0

Transport

1

1

0,6

0,6

0,6

0,5

Weterynaria

0

0

0

0

0

0,4

Włókiennictwo

0,5

0,1

0,4

0,4

0,2

0,3

Wychowanie fizyczne

0

0

0

0

0

0,4

Wzornictwo

0,2

0

0

0

0

0

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1

1

0,4

0,4

1

0,4

Zarządzanie

0,2

0,4

0

0

0,4

0,2

Zdrowie publiczne

0

0

0

0

0

0,3

Zootechnika

0

0

0

0

0

0,3

* - kierunki nie wymienione na liście mają współczynnik wagi = 0

 

Wydział Mechaniczny

Kontakt telefoniczny:

Studia stacjonarne:

  tel. (71) 320 27 55
  tel. (71) 320 42 45
  tel. (71) 320 43 94
  tel. (71) 320 42 52

Studia niestacjonarne:

  tel. (71) 320 27 57

Sekretariat Dziekana:

  tel. (71) 320 20 75

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test