1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
zobacz na mapie

tel. 71 368-01-00, fax 71 367-27-78
E-mail do uczelni

» Misja i cele Uczelni
» Historia Uczelni
» Władze Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 322576

 1. » Administracja gospodarcza
 2. » Analityk finansowy
 3. » Audyt
 4. » Bankowość
 5. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 6. » Dziennikarstwo
 7. » Ekonometria
 8. » Ekonomia
 9. » Europeistyka
 10. » Finanse
 11. » Finanse publiczne
 12. » Giełda i rynki finansowe
 13. » Gospodarka przestrzenna
 14. » Handel zagraniczny
 15. » Informatyka
 16. » Informatyka i ekonometria
 17. » Informatyka w zarządzaniu
 18. » Inżynieria chemiczna i procesowa
 19. » Inżynieria środowiska
 20. » Komunikacja w biznesie
 21. » Logistyka
 22. » Marketing
 23. » Master of Business Administration (MBA)
 24. » Mediacje i negocjacje
 25. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 26. » Ochrona środowiska
 27. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 28. » Podatki i doradztwo podatkowe
 29. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 30. » Przedsiębiorczość
 31. » Public Relations
 32. » Rachunkowość
 33. » Teleinformatyka
 34. » Ubezpieczenia
 35. » Zamówienia publiczne
 36. » Zarządzanie
 37. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 38. » Zarządzanie finansami
 39. » Zarządzanie i inżynieria produkcji
 40. » Zarządzanie informacją
 41. » Zarządzanie innowacjami
 42. » Zarządzanie jakością
 43. » Zarządzanie oświatą
 44. » Zarządzanie projektami informatycznymi i biznes elektroniczny
 45. » Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
 46. » Zarządzanie transportem
 47. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 48. » Zarządzanie w turystyce
 49. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie oświatą

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1695.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Menedżerskie Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny 
wspólnie z Zakładem Szkolenia i Ekspertyz PTE "PETEKS" we Wrocławiu.

CEL
STUDIÓW
 • Przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi w warunkach gospodarki rynkowej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

UCZESTNICY
 • Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.
  Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących 
  lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach
  oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
  z dnia 6 maja 2003 r.

  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

ORGANIZACJA
STUDIÓW
 • Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).

 • Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach od 9.00 - 16.00.

 • Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych  wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 • Koszt Studiów wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3.390,-zł.
  z możliwością opłaty w 4 ratach (pierwsza rata 1.100,- zł)

WARUNKI PRZYJĘCIA
 • Złożenie kompletu dokumentów w Zakładzie Szkolenia i Ekspertyz PTE "Peteks"
  przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu: zgłoszenie uczestnictwa, ksero dyplomu,
  ksero dowodu osobistego oraz 2 zdjęcia; oryginały kserowanych dokumentów do wglądu.

 • Dokonanie opłaty na konto Uniwersytetu Ekonomicznego: PKO S.A. :
  23 1240 6814 1111 0000 4938 8642
  lub w siedzibie firmy 

Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. (071) 343-16-49, 344-66-04

PROGRAM STUDIÓW

Lp.
Temat
Ilość
godzin
1.
Podstawy zarządzania.
Metody i techniki organizacji i zarządzania.
20
2.
Strategie działalności organizacji oświatowej.
4
3.
Jakość pracy i jej mierzenie w placówce oświatowej.
4
4.
Prawo oświatowe. Karta nauczyciela. Prawo pracy.
20
5.
Odpowiedzialność cywilna.
8
6.
Etyka menedżera w oświacie.
4
7.
Zamówienia publiczne w oświacie.
6
8.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Systemy motywacyjne.
8
9.
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, ryzyka i kryzysu.
4
10.
Menedżer wobec trudnych relacji w zespole.
8
11.
Elementy psychologii. Teoria i praktyka negocjacji.
20
12.
Zarządzanie finansami w oświacie, elementy prawa finansowego.
Planowanie budżetu szkoły.
10
13.
Elementy rachunkowości.
8
14.
Elementy marketingu (metody promocji szkoły).
Metody oceny szkoły (analiza funkcjonowania).
14
15.
Komputerowe wspomaganie dydaktyki i zarządzania szkołą.
2
16.
Seminaria i egzaminy.
10

Razem
150

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test