1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia opole » uniwersytet opolski
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

pl. Kopernika 11a,
45-040 Opole
zobacz na mapie

54-16-070 wew. 270, 54-16-071 wew. 271
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» Ważne adresy i telefony

Ilość odsłon: 223151

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Amerykanistyka
 4. » Audyt energetyczny i świadectwa energetyczne
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Biotechnologia
 8. » Chemia
 9. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 10. » Dziennikarstwo
 11. » Edukacja artystyczna
 12. » Edukacja techniczno - informatyczna
 13. » Ekonomia
 14. » Europeistyka
 15. » Filologia
 16. » Filologia angielska
 17. » Filologia germańska
 18. » Filologia polska
 19. » Filologia romańska
 20. » Filologia rosyjska
 21. » Filologia słowiańska
 22. » Filozofia
 23. » Fizyka
 24. » Geografia
 25. » Gospodarka przestrzenna
 26. » Historia
 27. » Informatyka
 28. » Inżynieria środowiska
 29. » Kulturoznawstwo
 30. » Logistyka
 31. » Logopedia
 32. » Matematyka
 33. » Mechatronika
 34. » Nauka o rodzinie
 35. » Ochrona środowiska
 36. » Oligofrenopedagogika
 37. » Pedagogika
 38. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 39. » Podatki i doradztwo podatkowe
 40. » Politologia
 41. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 42. » Praca socjalna
 43. » Prawo
 44. » Przedsiębiorczość
 45. » Psychologia
 46. » Psychologia transportu
 47. » Rachunkowość
 48. » Rolnictwo
 49. » Rosjoznawstwo
 50. » Socjologia
 51. » Stosunki międzynarodowe
 52. » Sztuki piękne
 53. » Teologia
 54. » Tłumacz języka angielskiego
 55. » Tłumacz języka niemieckiego
 56. » Wiedza o społeczeństwie
 57. » Wiedza o teatrze
 58. » Wycena nieruchomości
 59. » Zarządzanie
 60. » Zarządzanie nieruchomościami
 61. » Zarządzanie oświatą
 62. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Zarządzanie

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46, 45-058 Opole,
tel. +48 77 401 68 60, 401 68 80
fax. +48 77 401 69 01
e-mail: dz-ekon@uni.opole.pl
www.ekon.uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego powstał w 1992 roku, ale ekonomistów kształci w ramach naszej Uczelni od ponad 30 lat. W tym czasie powstał silny, kompetentny zespół wykładowców specjalizujących się w różnych obszarach wiedzy ekonomicznej takich jak: teoria ekonomii, marketing i logistyka, finanse i rachunkowość, polityka gospodarcza i społeczna, polityka regionalna, geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Zapraszając Państwa do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków podjęli atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą. Działają w samorządach różnych szczebli, w organizacjach, stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach.

Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

 

Czego uczy się na zarządzaniu?


W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji, zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego oraz nowoczesnymi koncepcjami zarządzania logistycznego, marketingowego, zarządzania produkcją, finansami, jakością i zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, historii myśli ekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej, rachunkowości, prawa. Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria matematyka, technologia informacyjna, prognozowanie i symulacje). Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru profil bardziej zorientowany na zarządzanie usługami (zarządzanie w turystyce) lub przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi (zarządzanie logistyczno-marketingowe) z dostosowanym układem przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.
Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Dla zainteresowanych dostępne są szczegółowe sylabusy (zakresy tematyczne przedmiotów) na naszej stronie internetowej www.ekon.uni.opole.pl

Rodzaj i tryb studiów: licencjackie, jednostopniowe (3), stacjonarne i niestacjonarne
Po ukończeniu licencjatu na kierunku Zarządzanie istnieje możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w ramach tego samego Wydziału na kierunku Ekonomia.

Pierwszy stopień
Specjalności(od II semestru):
zarządzanie turystyką
zarządzanie logistyczno – marketingowe
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

Co można robić po tych studiach?


Absolwent kierunku Zarządzanie uzyskuje dyplom w dziedzinie zarządzania. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat rynku i przedsiębiorstwa pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania zasobami firmy (czynnika społecznego, podstawowych procesów tworzenia wartości przedsiębiorstwa, finansów oraz organizacji). Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów gospodarczych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych. Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie. Absolwent Zarządzania umie trafnie identyfikować szanse i możliwości działania podmiotu rynkowego, a także na tej podstawie tworzyć i wdrażać strategie działania firmy.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe), może również podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo-badawczą. Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą zostać:

 • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji
 • Dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
 • Pracownikami instytucji naukowo-badawczych
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego)
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego


Działalność studencka na Wydziale Ekonomicznym.


Nasi studenci działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów oraz Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.
Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD.

Współpraca międzynarodowa


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Uniwersytet la Coruna Hiszpania
 • Uniwersytet w Wilnie Litwa
 • Uniwersytet w Dijon Francja
 • Uniwersytet w Trier Niemcy
 • Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
 • Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test