1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » dolnośląska szkoła wyższa we wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Studia Podyplomowe - język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 – III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu metodyki nauczania oraz egzaminem dyplomowym.

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350
Praktyki: 20 godzin

 

Wymagane dokumenty:

   1. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

   2. 2 fotografie

   3. kserokopia dowodu osobistego


Opłaty:

Czesne zależy od liczby kandydatów oraz odrębnie ustalonych kosztorysów.

 

Instytut Pedagogiki

53 - 611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

piętro V, pok. 510

Sekretariat

tel. (071) 356 15 40, (071) 356 15 41
fax (071) 356 15 44
e-mail:
iped@dswe.pl 

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test