1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » dolnośląska szkoła wyższa we wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
zobacz na mapie

+48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02-04, fax. +48 (071) 358 27 14
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Struktura Uczelni

Ilość odsłon: 378819

up
down

O Uczelni

Dolnośląska Szkoła Wyższa to pierwsza, jedyna akademicka i największa uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku*.

*ranking szkół wyższych Perspektywy i Rzeczpospolita 2008 r.

Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu.

Dolnośląska Szkoła Wyższa to:

 • 12-letnia tradycja (założona w 1997 r., wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod numer 118)
 • doświadczona ponad 200-osobowa kadra naukowa (w tym 165 wykładowców zatrudnionych na pierwszych etatach w DSW)
 • ponad 8500 studentów
 • prawie 12 000 absolwentów
 • jedyna niepaństwowa uczelnia na Dolnym Śląsku posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora
 • własna, nowoczesna baza dydaktyczna (16 tys. m2)
 • biblioteka (ponad 50 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych)
 • Wydawnictwo Naukowe DSW
 • Biuro Karier DSW
 • Koła naukowe i zainteresowań
 • Dolnośląska Szkoła Języka Polskiego
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 • akredytacja studiów magisterskich na dwóch kierunkach
 • Zamiejscowy Ośrodek w Kłodzku

UCZELNIA KSZTAŁCI NA:

- 3 wydziałach - Wydziale Nauk Pedagogicznych, Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa i Wydziale Nauk Technicznych
- 12 kierunkach I stopnia (licencjackich i inżynierskich: pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, filozofia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, geodezja i kartografia, nawigacja)
- 4 kierunkach II stopnia (magisterskich: pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe)
- 37 kierunków studiów podyplomowych
- studiach MBA

NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ

Co 2 student DSW podejmuje pracę zawodową w trakcie studiów.

Studenci DSW doświadczenie zawodowe zdobywają uczestnicząc w praktykach i stażach zawodowych a także realizując swoje pasje i zainteresowania działając w studenckich inicjatywach w ramach struktury uczelni.

Co 5 student DSW w trakcie studiów angażował/-a się w prace społeczne w organizacjach pozarządowych lub świadcząc wolontariat.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Uczelnia współpracuje z 30 uczelniami z 17 państw dzięki czemu studenci DSW mają możliwość uczestniczenia w:
- wyjazdach na studia i staże zagraniczne w ramach Programu ERASMUS
- międzynarodowych szkołach letnich
- intensywnych kursach języka angielskiego
- realizacji projektów międzynarodowych

WSPÓŁPRACA Z BIUREM PROMOCJI MIASTA WROCŁAWIA

- Konkurs „Studiuj za frajer”
- Projekt „Teper Wrocław”
- Projekt „Dzień Życzliwości”
- Cykl kampanii promujących akademickość Wrocławia

 

Misją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest:

kształcenie światłych i odpowiedzialnych obywateli, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w czasie studiów na tej uczelni będą wspierać rozwój kraju, a zwłaszcza Dolnego Śląska.

Realizacja misji możliwa jest jedynie wówczas, gdy wysokiej jakości kształceniu i szerokiej ofercie kierunków kształcenia w DSW towarzyszy działalność badawcza i rozwój kadry akademickiej.

Realizacja misji DSW wymaga sprostania następującym celom:

 • Dążenie do zbudowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, która pozwoli nie powielać;, lecz wzbogacać i rozszerzać ofertę edukacyjną, badawczą i usługową wyższych szkół państwowych,
 • Wspomaganie podmiotów edukacyjnych (wszelkich osób i instytucji zaangażowanych w praktykę oświatową) działających w regionie Dolnego Śląska w rozwiązywaniu wyrażanych przez nie, swoistych dla nich problemów kadrowych, koncepcyjnych i organizacyjnych,
 • Tworzenie bogatej i dostosowanej do aktualnej sytuacji rynkowej oferty kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym,
 • Nawiązanie krajowej i zagranicznej współpracy w dziedzinie edukacji i badań w ramach nauk społecznych,
 • Współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi Dolnego Śląska na rzecz wzmacniania procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia, podyplomowych. Przeprowadza także przewody doktorskie z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Organizuje także kursy specjalistyczne. Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów. Studia magisterskie organizowane są w formie studiów jednolitych pięcioletnich (10 semestrów) oraz cztersemestralnych studiów II stopnia  dla absolwentów studiów zawodowych. Kształcenie w systemie stacjonarnym (dziennym) odbywa się w ciągu całego tygodnia, a w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w czasie sobotnio-niedzielnych zjazdów, które organizowane są co dwa tygodnie.

Studia podyplomowe odbywające się tylko w systemie niestacjonarnym (zaocznym); przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, a w większości przypadków również dla licencjackich. Trwają od 2 do 4 semestrów.

Kursy są krótkimi formami doskonalenia nieprzekraczającymi kilkudziesięciu godzin.

» Więcej kryteriów

test