1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kielce » świętokrzyska szkoła wyższa w kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Neurologopedia

Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia adresowane są do logopedów - absolwentów 4-semestralnych pomagisterskich studiów logopedycznych lub pięcioletnich studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną zainteresowanych pracą w placówkach zdrowia oraz w ośrodkach specjalistycznych przeznaczonych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i dla dorosłych z trudnościami w komunikacji.

Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami OUN, dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

Czas trwania: dwa semestry – 300 godzin
Kadra: Kierownikiem studiów jest dr n. med. Artur Durda, zajęcia zaś będą prowadzić specjaliści w tematyce powierzonych im zajęć.

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa, Kielce ul. Zagnańska 65 
Dziekanat, tel. 041 362 30 18,   041 332 74 51

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów magisterskich i dyplom ukończenia pomagisterskich studiów logopedycznych lub dyplom ukończenia pięcioletnich studiów ze specjalnością logopedyczną, ksero dowodu osobistego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test