1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kielce » świętokrzyska szkoła wyższa w kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Fizjoterapia

Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1800.00 pln 1920.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIAUWAGA!!!    WSTĘP WOLNY!

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
- Fizjoterapia  (promocja dla kandydatów studiów stacjonarnych)


Koszty nauki:

Wpisowe tylko - 400 zł

Kwota wpisowego jest opłatą jednorazową na cały okres studiów.

Czesne płatne w ratach:

 

Studia stacjonarne

Czesne płatne w ratach do 10-go każdego miesiąca:

   
   

Fizjoterapia

I semestr – po 160 zł ( 6 rat) – promocja 50 % !!!!!

II semestr – po 340 zł ( 6 rat)


Studia niestacjonarne


Czesne płatne w ratach do 10-go każdego miesiąca:

   
   

Fizjoterapia

I semestr – po 285 zł ( 6 rat)

II semestr – po 285 zł ( 6 rat)


I wpłata za studia płatna do dnia 30 września 2008 r. w kwocie  190 zł (dotyczy tylko kandydatów na kierunek Fizjoterapia) 
 UWAGA!!!!
Nie pobieram
y dodatkowych opłat za:

 
- indeks i legitymację studencką

- sesje egzaminacyjne

 - zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
 
 
- zaświadczenia


 


Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa dojrzałości.


Wstęp na studia w przypadku "starej matury" jest wolny i następuje na podstawie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcia na studia w przypadku "nowej matury" stanowi pozytywny wynik egzaminu dojrzałości na poziomie co najmniej podstawowoym niemniejszy niż 30 procent.

Studenci mają możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, mieszkaniowego oraz z tytułu niepełnosprawnosci, po zaliczeniu I roku ze stypendim naukowego.Wymagane dokumenty:
 - świadectwo dojrzałości
 - świadectwo ukończenia szkoły
 - 4 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 - orzeczenie lekarskie (w przypadku Fizjoterapii-orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy)
 - ksero dowodu osobistego
 - wyciąg z książeczki wojskowej
 - wypełniony kwestionariusz (do pobrania w Dziekanacie Uczelni)

 

 Świętokrzyska Szkoła Wyższa
25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65
tel.362 30 18
tel/fax 332 74 51

O kierunkuNauka na kierunku fizjoterapia oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych wynikających z planu studiów obejmuje praktyki zawodowe. Ilość godzin praktyki jest zgodna z wymogami unijnymi, co pozwala absolwentom na podejmowanie pracy na terenie całej Europy. Praktyki odbywają się w szpitalach, sanatoriach i zakładach lecznictwa otwartego itp. 

 

Nauka na kierunku pedagogika z resocjalizacją, praca socjalna oraz na kierunku fizjoterapia trwa 3 lata to jest 6 semestrów i kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


 


Zajęcia ze studentami na kierunku fizjoterapia prowadzą:

  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu nauk o kulturze fizycznej;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu medycyny - rehabilitacji;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu rehabilitacji leczniczej;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu fizjoterapii;
  • Doktorzy nauk medycznych z zakresu medycyny fizykalnej;
  • Doktorzy nauk medycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej;
  • Doktorzy nauk o kulturze fizycznej z zakresu rehabilitacji ruchowej;Zjazdy na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).


Świętokrzyska Szkoła Wyższa proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc według najnowszych programów nauczania, zgodnych ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Absolwenci kierunku fizjoterapia będą mogli podejmować pracę w placówkach otwartej i zamkniętej służby zdrowia takich jak: szpitale, oddziały rehabilitacji, sanatoria, przychodnie wykonujące zabiegi w pełnym zakresie, poradnie, domy opieki społecznej, zakłady pracy chronionej, a także w jednostkach prowadzących działalność prozdrowotną: gabinety odnowy biologicznej, fitness kluby, gabinety masażu itp.

Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia uzupełniające magisterskie.Uczelnia wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod nr 129.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test