1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » wyższa szkoła handlu i usług w poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

up
down

O Uczelni

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego. Kształci studentów z całej Polski, korzystając z tradycji i doświadczeń Założyciela - Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Kadrę dydaktyczną stanowią najlepsi wykładowcy oraz wybitni praktycy życia gospodarczego.

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, jest organizacją skupiającą małych i średnich przedsiębiorców z terenu Wielko-polski. Korzenie WSHiU sięgają początków XX wieku: to właśnie kupcy przyczynili się do powstania w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej (obecnie Akademia Ekonomiczna), a później - do zorganizowania Międzynarodowego Targu w Poznaniu, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim. Do tych tradycji nawiązuje założona w 1997 roku Wyższa Szkoła Handlu i Usług.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia kształcąc w specjalnościach usługowych przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale stara się również wyrobić u studentów zrozumienie znaczenia i świadomości kultywowania etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia. Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, w szczególności zaś:
 • kształcenie, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy,
 • upowszechnienie postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego oraz promowanie wiedzy i regionu, w którym działa Uczelnia,
 • prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,
 • dbanie o wszechstronny rozwój studentów.
W swojej działalności Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych.
Teoria i praktyka
W toku nauki szczególny nacisk położony jest na to, by zdobywana przez studentów wiedza miała na bieżąco odniesienie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz miała charakter praktyczny. Dzięki temu absolwenci Wyższej Szkoły Handlu i Usług są bardzo konkurencyjni na rynku pracy.

Wykładowcy

W trosce o wysoki poziom nauczania Wyższa Szkoła Handlu i Usług szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych. Prócz własnej kadry naukowej są to profesorowie Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Rolniczej. Uczelnia współpracuje również z szerokim gronem praktyków życia gospodarczego, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi uzupełniają kadrę nauczycieli akademickich.

Zajęcia prowadzone przez:

prof. dr hab. Stefana Bosiackiego, prof. dr hab. Kamilę Wilczyńską, prof. dr hab. Jana Galickiego, prof. dr hab. Kazimierza Rogozińskiego, prof. dr hab. Adolfa Michalaka, prof. dr hab. Ireneusza Rutkowskiego, prof. dr hab. Macieja Szymczaka, prof. dr hab. Grażynę Bartkowiak, prof. dr hab. Jana Sikorę, prof. dr hab. Krystynę Katulską, prof. dr hab. Wiktora Gabrusewicza, dr Jana Mikołajczyka, dr Piotra Chałupkę, dr Marka Mocka, dr Iwonę Olejnik, dr Katarzynę Kuśnierek, dr Marcina Chłodnickiego, dr Amira Fazlagicia, dr Joannę Wiśniewską, dr Iwonę Miedzińską, dr Ewę Buczyńską, dr Marka Cieślaka, dr Karolinę Tyc-Szmil, dr Mariusza Szustera, dr Dorotę Nowacką, dr Agnieszkę Krugiełkę, dr Tomasza Wanata, dr Krzysztofa Mazurka, dr Pawła Dobskiego, dr Manuelę Skoczek-Spychałę, dr Jarosława Lirę, dr Bernadetę Hołderna-Mielcarek, dr Marka Jagielskiego, dr Grzegorza Bartoszewicza zapewniają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Celem działania Biura Karier WSHiU jest właściwe przygotowanie swoich studentów do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy oraz instytucji, które mogą w tym pomóc.

Swoje cele Biuro Karier realizuje m. in. poprzez:
 • pośrednictwo pracy - prowadzenie baz danych studentów i absolwentów, poszukiwanie ofert pracy, przeprowadzanie procesów rekrutacji,
 • doradztwo zawodowe - to różnego typu działania (testy, rozmowy, analizy) mające na celu odnalezienie właściwej ścieżki zawodowej studenta oraz świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w kierowaniu nią,
 • szkolenia i warsztaty - to praktyczne wykorzystanie wiedzy m. in. z zakresu efektywnego poszukiwania pracy, rozpoznania swoich zdolności, redagowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia działalności gospodarczej etc.
 • informację - opracowywanie oraz udostępnianie informacji dotyczących studiów podyplomowych, kursów, szkoleń podnoszących kwalifikację oraz targów pracy dla studentów i absolwentów.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług znajduje się w czołówce polskich uczelni biznesowych. Wynika to z faktu, że poza tradycyjnie przyswajaną wiedzą, studenci mogą zdobywać praktyczne umiejętności podczas praktyk we współpracujących firmach i instytucjach o światowy prestiżu, takich jak m. in. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kupiec Poznański, Bank Przemysłowo-Handlowy, ING Bank Śląski, Spółdzielcza Grupa Bankowa. Poza tym WSHiU oferuje możliwość odbycia praktyk w urzędach skarbowych i różnych instytucjach samorządowych na terenie Wielkopolski.
Jest to doskonała szansa na rozwój i karierę, gdyż najlepsi praktykanci bardzo często znajdują w tych instytucjach pracę.

Rektor
prof.dr hab. Kamila Wilczyńska

Kanclerz
Piotr Dwornicki

Dziekan
dr Marek Mocek
 
» Więcej kryteriów

test