1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » wyższa szkoła edukacji integracyjnej i interkulturowej w poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Pedagogika specjalna - Logopedia z kinezjologią edukacyjną

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studenci logopedii w ramach I stopnia nabywają podstawy wiedzy logopedycznej, umożliwiające pełną orientację w zakresie podstawowej terapii i profilaktyki logopedycznej.

Kariera

Absolwent specjalności logopedia otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata w zakresie logopedii. Absolwent posiada odpowiednie przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela-logopedy.

Logopedia z kinezjologią edukacyjną

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę związaną z  kształtowaniem mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Specjalność ta pozwala również podejmować działania wspierające rozwój emocjonalno-społeczny w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (tj. powszechnego jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po mechanicznym uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy) - problemy te dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

 

Absolwenci powyższej specjalności będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii, posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będą przygotowani do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędą umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

 

Studenci po ukończeniu studiów o powyższej specjalności uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test