1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia białystok » politechnika białostocka
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Elektrotechnika

Wydział Elektryczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 1800.00 pln 1800.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1700.00 pln 1700.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wydział Elektryczny ma uprawnienia do kształcenia studentów na dwóch kierunkach:

 1. elektrotechnika (od 1949 r.) – studia I, II i III stopnia,
 2. elektronika i telekomunikacja (od 1991 r.) – studia I i II stopnia.

Studia realizowane są jako:

 • stacjonarne:
  • I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie, 3 lub 4 semestry),
  • III stopnia (4 letnie studia doktoranckie);
 • niestacjonarne:
  • I stopnia (inżynierskie wieczorowe i zaoczne, 7 lub 9 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie wieczorowe i zaoczne, 4 semestry).

Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mogą przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów II stopnia, którego ukończenie daje tytuł magistra. Najlepsi absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia).

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:
  • automatyka i technika mikroprocesorowa (studia stacjonarne),
  • automatyzacja przemysłu (studia stacjonarne i wieczorowe),
  • elektroenergetyka (studia stacjonarne i wieczorowe),
  • technika świetlna (studia stacjonarne),
  • inżynieria elektryczna (studia zaoczne);
 • kierunek studiów – elektronika i telekomunikacja:
  • aparatura elektroniczna (studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne),
  • elektronika przemysłowa (studia stacjonarne),
  • optoelektronika (studia stacjonarne i wieczorowe),
  • teleinformatyka (studia stacjonarne i wieczorowe).

Kierunek studiów elektrotechnika uzyskał w 2006 r. pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA podkreślono wysoką jakość kadry prowadzącą zajęcia, bardzo dobrą bazę lokalową wydziału, bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne (w tym komputerowe), świetną bazę biblioteczną oraz bardzo dobrą organizację procesu dydaktycznego i dobrze zorganizowany wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych (od 1995 r.) oraz doktora habilitowanego (od 2005 r.) w dyscyplinie elektrotechnika. W tej dyscyplinie prowadzone są studia doktoranckie.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test