1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia olsztyn » olsztyńska szkoła wyższa
Olsztyńska Szkoła Wyższa

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Tyflopedagogika

Wydział Pedagogiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1150.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Tyflopedagogika (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie pedagogów oraz nauczycieli do pracy z uczniami niewidzącymi lub słabo widzącymi. Program studiów obejmuje przedmioty i zagadnienia z zakresu pedagogiki społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podstaw okulistyki, wspomagania rozwoju poznawczego, orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, treningu umiejętności posługiwania się wzrokiem, ergoterapii, metodyki nauczania i wychowania uczniów niewidzących i słabo widzących. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1150,00 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2008 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, doświadczeni tyflopedagodzy, lekarze okuliści, specjaliści z zakresu rewalidacji osób niewidzących i słabo widzących, rehabilitanci i fizjoterapeuci.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test