1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łódź » wschód-zachód szkoła wyższa im. henryka jóźwiaka w łodzi
Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

Podyplomowe Studium Języka Angielskiego dla Nauczycieli Nauczania Początkowego

Wschód-Zachód Szkoła Wyższa

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Założenia programowe
Celem studium jest przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego do uczenia języka angielskiego w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie dostosowanym do poziomu słuchaczy oraz zajęcia z dydaktyki wczesnoszkolnej języka angielskiego.

Adresaci studium
Studium skierowane jest do: 
- absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł licencjata, inżyniera i/lub magistra, 
- studentów ostatnich lat wszystkich typów studiów (dyplom ukończenia podyplomowego studium zostaje wówczas wydany po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych), 
- wszystkich innych zainteresowanych tematyką nauczania języka angielskiego dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program studium
Program obejmuje następujące przedmioty i bloki tematyczne: 
- psychopedagogika dziecka w wieku lat od 3 do 10
- metodyka nauczania języka angielskiego
- praktyczna nauka jezyka angielskiego (także dla osób bez przygotowania językowego)
- kultura i historia USA i Wielkiej Brytanii (dla osób bez przygotowania filologicznego)
- psychologia języka
- amerykańska i angielska literatura dziecięca
- media i interaktywne metody w edukacji małego dziecka

Wykładowcy studium
Wykładowcami studium są pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Wschód–Zachód Szkoły Wyższejw Łodzi, a także praktycy-dydaktycy wczesnoszkolni.

Organizacja
- studium trwa dwa semestry, w przypadku osób bez przygotowania językowego mogą być rozszerzone do trzech lub czterech semestrów (zwiekszenie liczby godzin nauki języka angielskiego)
- nabór na cykl jesienny (zajęcia październik–czerwiec) oraz na cykl wiosenny (zajęcia marzec–styczeń) trwają odpowiednio do 15 września oraz do 15 lutego każdego roku 
- koszt studium: 2 000 PLN (możliwa płatność ratalna) 
- warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem nauczania 
- po zakończeniu studium wydawane jest Świadectwo Ukończenia Studium 

Zgłoszenia:
- mailem: rekrutacja@wschodzachod.edu.pl 
- osobiście w Rektoracie Uczelni: ul. Rewolucji 1905 r. nr 44, pok. 108, I p. 
- wymagane dokumenty: podanie i wypełnione formularze zgłoszenia (dostępne w Rektoracie)

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010

Podstawowe zasady naboru na studia I stopnia oraz studia podyplomowe:

 •  
  •  
   • przyjmujemy kandydatów według kolejności zgłoszeń
   • w naszej Uczelni nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych
   • warunkiem wpisania na listę studentów jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów (zob. dział "wymagane dokumenty") wniesienia opłaty czesnego (lub pierwszej raty)
   • w przypadku trudności ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów możliwa jest kilkudniowa zwłoka - należy trudności te zgłosić w Rektoracie

Aby zostać naszym studentem:

 •  
  •  
   • zapoznaj się z naszą ofertą dydaktyczną
   • przyjdź na dni otwarte, by rozwiać wszystkie swoje wątpliwości
   • zgromadź potrzebne dokumenty i formularze - złóż je oraz wnieś odpowiednie opłaty
   • otrzymasz pocztą lub, jeśli wolisz, odbierzesz osobiście, potwierdzenie o przyjęciu na studia i zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test