1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łódź » uniwersytet medyczny w łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Farmacja

Wydział Farmaceutyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln 1600.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Absolwent jest przygotowany do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działa. produktów leczniczych; inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia; jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych. Absolwent posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego - szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji."

Jednolite studia magisterskie kierunku FARMACJA na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi trwają 5,5 roku (zgodnie ze standardem - nie krócej niż 11 semestrów) i obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne (10 semestrów) oraz 6 miesięcy stażu w aptece. Ogólna liczba godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego wynosi 5.347 (zgodnie ze standardem - nie mniej niż 5.300) godzin. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 341 (zgodnie ze standardem - nie mniej niż 330), w tym:

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test