1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łódź » społeczna akademia nauk
Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk

Pedagogika

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147476737 14699 0 0 63 0;} @font-face {font-family:"Comic Sans MS"; panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode";} h2 {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-outline-level:2; mso-hyphenate:none; font-size:17.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; color:#888888; font-weight:bold;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode";} p.Tekstwstpniesformatowany, li.Tekstwstpniesformatowany, div.Tekstwstpniesformatowany {mso-style-name:"Tekst wstępnie sformatowany"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New"; mso-fareast-font-family:"Courier New";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:16591562; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-1578099746;} @list l0:level1 {mso-level-text:"%1\)"; mso-level-tab-stop:27.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:27.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:448398847; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1875437774 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:491069761; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-168547624 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3 {mso-list-id:665327690; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:461550046 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4 {mso-list-id:769544221; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2123971218 68485121 68485123 68485125 68485121 68485123 68485125 68485121 68485123 68485125;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:27.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:27.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l5 {mso-list-id:802582048; mso-list-template-ids:347759954;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l6 {mso-list-id:906384682; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-646797880 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147;} @list l6:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l7 {mso-list-id:953705632; mso-list-template-ids:674236808;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l8 {mso-list-id:963463407; mso-list-template-ids:-1926853238;} @list l8:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l9 {mso-list-id:1189442357; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1393103318 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147;} @list l9:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l10 {mso-list-id:1397782313; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1126362106 68485121 68485123 68485125 68485121 68485123 68485125 68485121 68485123 68485125;} @list l10:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l11 {mso-list-id:1683506834; mso-list-template-ids:976749048;} @list l11:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l12 {mso-list-id:1808932741; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-374151172 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147 68485135 68485145 68485147;} @list l12:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l12:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l13 {mso-list-id:1966155933; mso-list-template-ids:-1650961896;} @list l13:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l14 {mso-list-id:2024671019; mso-list-template-ids:1787859174;} @list l14:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l15 {mso-list-id:2089039792; mso-list-template-ids:578484338;} @list l15:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI

PRAGNĄCYCH UZYSKAĆ UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE

 

Cel studiów:

Przygotowanie   do nabycia kompetencji w zakresie: dydaktycznym; wychowawczym
i społecznym - związanym z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich; kreatywnym - wyrażającym się zdolnością do samokształcenia, innowacyjnością i niestandardowością działań w powiązaniu ze zdolno-ściami adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością; prakseologicznym - wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów eduka-cyjnych; komunikacyjnym - wyrażającym się skutecznością zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych; informacyjno-medialnym - wyrażającym się umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć

Studia są prowadzone  na podstawie uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 lutego 2008 roku.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Lp.

Treści programowe

Wykłady

- liczba godzin

Konwersatoria

- liczba godzin

  I

Podstawy edukacji:   psychologia

 1. Psychologia rozwojowa i osobowości
 2. Psychologia nauczania i uczenia się
 3. Psychologia różnic indywidualnych

30

60

20

20

20

  II

Podstawy edukacji:  pedagogika

 1. Podstawy współczesnej pedagogiki
 2. Teoria kształcenia i wychowania
 3. Organizacja pracy szkolnej
 4. Elementy pedeutologii

30

60

15

15

15

15

 III

Dydaktyka przedmiotowa

 1. Podstawy współczesnej dydaktyki szczegółowej
 2. Metodyka nauczania (metodyka szczegółowa,

      np. metodyka nauczania historii, itp. )

 1. Organizacja pracy nauczyciela
 2. Technologia informacyjna
 3. Wykład monograficzny z zakresu metodyki

10

 

 

 

 

 

 

10

90

20

 

20

 

20

30

 IV

Treści uzupełniające przygotowanie zawodowe nauczyciela

 1. Emisja głosu i praca z tekstem
 2. Podstawy prawa oświatowego
 3. Podstawy bhp i odpowiedzialności prawnej

      opiekuna

 

40

 

20

10

10

 

  V

Praktyka pedagogiczna

 

150

 

Razem

80

400

Ł ą c z n i e  - 480 godzin dydaktycznych 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

 

1. Psychologia

Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Wybrane teorie rozwoju człowieka i ich wpływ na praktykę szkolną. Techniki poznawania uczniów oraz ograniczenia stosowanych technik. Kontekst psychologiczny w projektowaniu procesów edukacyjnych.

Projektowanie działań wspomagających rozwój. Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka
i hamujące jego rozwój, stadia rozwojowe a zadania edukacyjne - możliwości kontroli czynników wpływających na rozwój człowieka. Osobiste plany rozwojowe uczniów. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Procesy poznawcze i emocjonalne w planowaniu i realizacji działań dydaktycznych i wychowawczych. Psychologia procesów decyzyjnych w pracy nauczyciela.

Realizacja. Interakcje człowiek dorosły - dziecko a interakcje nauczyciel - uczeń. Mowa
i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania. Procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia. Mechanizmy uczenia się a metody i strategie nauczania. Przystosowanie emocjonalno-społeczne w grupie w różnych relacjach edukacyjnych. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczyciel - uczeń.

Ocenianie i ewaluacja. Psychologia różnic indywidualnych a praktyka. Ocenianie
a kształtowanie umiejętności uczenia się. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specyficzne problemy uczniów na danym poziomie nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Rodzinne uwarunkowania rozwoju - możliwe modyfikowanie wpływu. Zaburzenia zachowań, możliwości działań nauczycielskich w zakresie terapii oraz profilaktyki. Nauczyciel jako osoba ucząca się - ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.

 

2. Pedagogika

Uwarunkowania, sytuacja wyjściowa i działania projektowe w edukacji. Myśl pedagogiczna
i współczesne nauki pedagogiczne. Międzynarodowy wymiar edukacji. Polityczne uwarunkowania edukacji szkolnej. Koncepcje szkoły. Szkoła jako instytucja społeczna
i wychowawcza. Podstawa programowa i programy nauczania. Uczeń - jego potrzeby
i zainteresowania. Diagnozowanie sytuacji wyjściowej - uczeń i jego środowisko. Projektowanie działań edukacyjnych. Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli.

Realizacja. Teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej. Kierowanie procesem kształcenia i wychowania (kierowanie klasą szkolną, style i strategie kształcenia, klasa szkolna jako środowisko uczenia się i wychowania). Materialne warunki nauczania i uczenia się w klasie szkolnej. Podmiotowe czynniki w procesie kształcenia i wychowania (praca
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, modyfikowanie czynników środowiskowych, indywidualizacja).

Środowisko społeczne ucznia. Tworzenie klimatu wychowawczego w szkole. Współpraca
z rodzicami. Praca z grupą rówieśniczą. Pozaszkolne instytucje wychowawcze
i resocjalizacyjne. Instytucje upowszechniania kultury - współpraca ze szkołą. Wychowawcza praca szkoły poza szkołą. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi. Edukacyjny wpływ mediów - potrzeba oraz sposoby modyfikowania tego wpływu. Modyfikowanie aktywności uczniów w podkulturach młodzieżowych.

Ocenianie i ewaluacja. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów. Badanie i modyfikowanie czynników wyznaczających osiągnięcia uczniów. Instytucje diagnozowania osiągnięć uczniów. Współdziałanie nauczyciela, uczniów, rodziców oraz szkoły z instytucjami pomocy pedagogicznej. Rodzaje czynników warunkujących zmianę pedagogiczną - związanych
z uczniem, nauczycielem i szkołą. Ocenianie w kontekście sytuacji pozaszkolnych, w jakich znajduje się lub może znajdować się uczeń.

Działania nauczyciela na rzecz własnego rozwoju. Kompetencje nauczyciela. Osobiste koncepcje pedagogiczne nauczyciela. Nauczycielskie samospełniające się przepowiednie. Badanie własnej praktyki oraz poddawanie jej krytyce przez własne publikacje. Tworzenie własnych koncepcji pedagogicznych na podstawie krytycznej refleksji nad aktualnym stanem wiedzy. Tworzenie projektów i planów własnego rozwoju zawodowego. Jakość pracy szkoły

 i jej mierzenie. Autoewaluacja pracy nauczyciela. Podejmowanie indywidualnych
i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej i szkoły.

 

3. Dydaktyka przedmiotowa

Przedmiot nauczania - jego zadania i konteksty psychologiczne, społeczne oraz polityczne. Znaczenie przedmiotu w życiu codziennym i zawodowym. Miejsce danego przedmiotu wśród przedmiotów nauczania. Odniesienie przedmiotu do dyscypliny i dziedziny naukowej. Przedmiot w kontekście intelektualnej i moralnej sylwetki absolwenta szkoły. Tradycje nauczania przedmiotu. Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się przedmiotu. Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się przedmiotu.

Projektowanie procesu kształcenia. Źródła i struktura wiedzy przedmiotowej. Podstawa programowa, dobór, konstruowanie, modyfikowanie programów nauczania. Budowanie rozkładu materiału. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego - każdy nauczyciel wychowawcą. Formułowanie celów edukacyjnych w dziedzinie danego przedmiotu. Uwarunkowania dla formułowanych celów. Dobór strategii, form i środków kształcenia. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Plan i projekt lekcji a konspekt.

Strategie i metody w kontekście zakładanych celów, materiału nauczania oraz cech uczniów. Kształtowanie pojęć, zasad, postaw, umiejętności praktycznych oraz rozwiązywanie problemów. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą. Kształtowanie kompetencji kluczowych w danym przedmiocie. Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć). Praca badawcza ucznia. Zajęcia pozaszkolne. Indywidualizacja i praca grupowa w metodzie projektów. Metody i formy nauczania a uzdolnienia uczniów. Efektywne sposoby wspomagania rozwoju uczniów i podnoszenia jakości pracy szkoły. Ocenianie i jego rodzaje.

Plan lekcji. Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Sytuacje wpływające na przebieg lekcji. Typy lekcji oraz spotykane nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Ocenianie na lekcji, także w kontekście integracji oraz korelacji przedmiotowej. Ewaluacja. Dokumentowanie przebiegu lekcji. Lekcje indywidualne. Rodzice na lekcjach. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Interakcje ucznia i nauczyciela na lekcji. Pytania nauczyciela i uczniów w procesie kształcenia i wychowania.

 

4. Przedmioty uzupełniające przygotowanie zawodowe nauczyciela:

  1)   zajęcia z zakresu emisji głosu, których celem jest wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się narządem mowy oraz wyposażenie w wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządu mowy;

  2)   zajęcia z zakresu prawa oświatowego, organizacji i funkcjonowania systemu oświaty oraz roli wewnętrznych regulacji dotyczących działania odpowiednio przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych;

  3)   zajęcia z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy
i odpowiedzialności prawnej opiekuna.

 

 

VI.   TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Absolwent studiów wyższych powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć). Przygotowanie to powinno obejmować wiedzę i umiejętności z następujących zakresów:

1. Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej.

Podstawowe pojęcia i terminologia technologii informacyjnej. Budowa i funkcje zestawu komputerowego i urządzeń współpracujących. Rozbudowa zestawu komputerowego
o urządzenia i oprogramowanie przeznaczone do celów edukacyjnych. Posługiwanie się zestawem komputerowym w zakresie potrzeb edukacyjnych. Korzystanie z usług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia informacji oraz porozumiewania się. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Usuwanie prostych awarii sprzętu i oprogramowania. Zastosowania technologii informacyjnej w najbliższym otoczeniu oraz kierunki jej rozwoju.

2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela.

Posługiwanie się oprogramowaniem użytkowym, przygotowywanie materiałów i prezentacji multimedialnych. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do komunikowania się ze współpracownikami
i uczniami. Poszerzanie i doskonalenie umiejętności zawodowych z użyciem technologii informacyjnej, w tym w kształceniu na odległość.

3. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć).

Zastosowania i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Korzystanie z technologii informacyjnej w celu wzbogacania swoich umiejętności, poszerzania zastosowań tej technologii, korzystania z oprogramowania użytkowego i specjalistycznego, korzystania ze źródeł informacji i baz danych oraz komunikowania się. Kierunki rozwoju zastosowań technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Wpływ technologii informacyjnej na zakres i sposoby nauczania przedmiotów (prowadzenia zajęć) oraz rolę nauczyciela, korzyści edukacyjne ze stosowania tej technologii. Rola i zakres uwzględnienia technologii informacyjnej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz w programach nauczania. Scenariusze zajęć, uwzględniające korzystanie z technologii informacyjnej. Krytyczna ocena narzędzi i metod technologii informacyjnej. Przygotowanie uczniów do właściwego korzystania z technologii informacyjnej, aktywnego uczenia się
i kreatywności. Ocena edukacyjnej przydatności oprogramowania i zasobów elektronicznych. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej wykorzystania technologii informacyjnej. Korzyści z posługiwania się technologią informacyjną przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja zajęć wspomaganych i wzbogacanych technologią informacyjną, współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (zajęć), realizacja projektów interdyscyplinarnych wspomaganych technologią informacyjną. Wpływ technologii informacyjnej na zachowania, działania i funkcjonowanie uczniów. Rola technologii informacyjnej w uczeniu się uczniów, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz
w kształceniu na odległość.

4. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej.

Wpływ swobodnego dostępu do informacji oraz nieskrępowanej komunikacji na zachowania społeczne oraz związane z tym zagrożenia. Normy prawne i etyczne korzystania z informacji źródłowej. Humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne aspekty korzystania z technologii informacyjnej. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. Etyczne i prawne zagrożenia niewłaściwego posługiwania się komputerami, oprogramowaniem oraz źródłami informacji
i skuteczne im przeciwdziałanie. Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia wynikające
z niewłaściwego korzystania ze środków technologii informacyjnej i sposoby ochrony przed nimi.

 

VII.  PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności:

  1)   poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a w szczególności tych, do pracy w których absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje;

  2)   nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;

  3)   nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania;

  4)   nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk, kierowników praktyk i słuchaczy;

  5)   nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.

Praktyki pedagogiczne organizowane są w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy, w których absolwenci studiów podyplomowych  uzyskują kwalifikacje.

Zajęcia prowadzone przez studentów powinny stanowić co najmniej 30 % czasu przeznaczonego w planie nauczania na praktyki pedagogiczne.

W trakcie praktyk pedagogicznych co najmniej 30 godzin zajęć powinno być realizowanych w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki.

W programie nauczania w zakresie przedmiotów: psychologia, pedagogika i dydaktyka przedmiotowa należy uwzględnić czas na przygotowanie studentów do praktyki oraz jej omówienie.

 

 FORMA ZALICZENIA STUDIÓW:

1. Przygotowanie pracy dyplomowej

 

2. Egzaminy:
Podstawy edukacji/ pedagogika
Podstawy edukacji/ psychologia
Podstawy dydaktyki przedmiotowej

 

3. Zaliczenia:

Emisja głosu

Podstawy prawa oświatowego

Podstawy bhp i odpowiedzialności prawnej opiekuna

Technologia informacyjna

Praktyka pedagogicznaW trakcie studiów  uczestnicy zobowiązani są do indywidualnej pracy pod kierunkiem uniwersyteckiego dydaktyka przedmiotowego oraz odbycia praktyki pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

Program Podyplomowych Studiów Pedagogicznych został opracowany na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 (poz. 2110)

 

Wymagane dokumenty:
-  kwestionariusz osobowy (do pobrania w Dziekanacie SWSPIZ w Ostrowie Wlkp.), 

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, inżynierskich lub  

   magisterskich),

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 zdjęcia                                                                                  Kierownik Podyplomowych

                                                                                  Studiów Pedagogicznych

                                                                                  prof. dr hab. Marian Walczak

                                                                                 

 

 

 

 

 


Zapisy na studia podyplomowe prowadzi

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

– Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

po nr tel. 062 735-63-71

Prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu komórkowego.

 

Jeśli do końca sierpnia 2009 zbierze się wystarczająca liczba chętnych osób aby uruchomić studia, powiadomimy Państwa o tym fakcie i poprosimy

o złożenie kompletu dokumentów.

 

Dokumenty będzie można składać

w Dziekanacie SWSPiZ w Ostrowie Wielkopolskim

przy ul. Wrocławskiej 93a

 

Wszystkie zajęcia będą się odbywały w Ostrowie Wlkp.

2 razy w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test